Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki:

"Nikahı ilan ediniz, (duyurunuz). Onu mescidlerde yapınız ve def çalınız."

(et-Tac e. 2, s. 275.)

 

(Bir sonraki konuda daha iyi anlaşılacağı gibi Def çalmakta güdülen maksat ve gayenin ne olduğunu iyi bilmek lazımdır. Gaye nikahı etrafa duyurmak için ses yapmaktır Peygamberimizin zamanında Resül-i Ekrem (s.a.v.)in asr-ı saadetinde icra edilen düğünlerde çalınan def ve davulla, za­manımızda yapılan düğünlerde çalınan def ve davulların arasında çok büyük bir fark vardır. Bugün çalınan defler, telli, zilli olup yanında nefesli çalgılar bulunmaktadır. Peygamber Aleyhisselamın zamanında böyle değillerdi. Sonra Peygamber Aleyhisselamın zamanında bugün olduğu gibi, def ve davul şehevi istek ve arzuların tatmini için değil, sırf nikahı ilan et­mek için çalınırdı.. )

 

Bugün memleketimizin birçok yerlerinde, düğün merasim­leri ya cami ve mescidlerde yapılmakta veya camilere bağlı sa­lonlarda olmaktadır. Bu güzel bir gelişmedir. Çünkü bu sebeple, oyun çalgı gibi şeyler burada olamamakta ve güzel dini konuşmalar, Kur'an ve kasidelerle merasim yapılmaktadır.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com