İslam aleminde, bilhassa memleketimizde, İslam dışı yaşayan aileler şöyle dursun, İslamiyeti yaşadığını söyleyen, beş vakit namazını kılan aileler, evliliğin şartı olarak kabul edilen düğünün İslami şeklini unutmuşlardır. Bugün Batının bize karışan zehirlerinden bir zehir olan Avrupaı düğün şekillerini müslümanlar maalesef benimsemişlerdir.

İstanbul'umuzda bile iman ve samimiyetlerinden hiçbir zaman şüphe et­mediğimiz müslümanların nice büyük otellerde binlerce lira sarfederek düğün yaptıklarını görünce, İslamı ne derece anladıklarını ve ne derece yaşadıklarını acı acı öğrenmiş bulunu­yoruz. Akla hayale gelmeyecek bu gibi düğünlerle karşılaştığımızda hayal kırıklığına uğruyoruz. Çünkü lüks otel­lerde, düğün salonlarında orkestranın ritmine kendini kaptırmış, şahsiyetini yitirmiş müslümanların düğünlerini gö­rünce Peygamber Aleyhisselamın tavsiye buyurduğu düğünleri gözönüne getiriyor ve bu hareketlerin Peygamber Aleyhisse­lamın yolundan ne kadar uzak olduklarını görüyoruz.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com