"İmran bin Husayn'dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Resulüllah (s.a.v.) fasıkların yemeğine (davet olunduğumuzda) gitmekten bizleri yasakladı."

(Mişkat, s. 279).

Davetlere gitmenin vacip olabilmesi, çağırılan yerde içki, çengi ve benzeri bir haram işin bulunmaması şartına bağlıdır. Zira Peygamber (s.a.v.) efendimiz bir hadıs-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, üzerinde içki (kadehi) dolaşan sofraya otur­masın"

Düğün olsun, nikah olsun, şenlik yapılan yerlere davet edi­len kimse, o şenlikte haram, yahut mekruh olan bir şeyi gördüğünde hemen onu men'etmelidir. Eğer işlenen kötülüğü men edemezse öyle bir şenliğe katılmamalıdır. Toplantısında günah işleyen veyahut işleten kimsenin davetine icabet etmek ve onun sofrasında oturup yemek yemek doğru değildir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com