Evlenmek arzusunda olan kimseler, ister mehirde olsun, is­terse cehiz ve düğün işlerinde olsun, fazla masrafa boğulmamalıdır. Kızlarını everen ana ve babaların da bu hu­susa çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü nikah ve düğün gibi hususların çeşitli isteklerle, İslami olmayan örf ve adetlerin tatbik edilmesinin istenmesiyle zorlaştırılması, evlenmelerinin olumsuz olmasını doğurur. Bu ise ahlaksızlığı, zina ve fuhşu çoğaltır. Hırsızlık, yalancılık ve rüşvet gibi haram olan husus­ların işlenmesine yol açar. Çünkü böyle ağır şartlar altında ev­lenmeye kalkış an bir erkek, evlenmesinin tahakkuk etmesi için şu kadar "liraya muhtaç olduğunu kafasına yerleştirir. İşte bu parayı elde etmesi için, hangi sahada olursa olsun, çalışmasında gayri meşru yollara başvurmak zorunda kalır.

Kız sahipleri böyle durumları dikkate almalıdırlar. Nikah olsun, düğün olsun, evlenmenin gerektirdiği şeylerin yapılmasında daha kız istenirken şartlar koşmaları lazımdır. Kızlarını verecek oldukları erkeğin mali durumunu göz önüne alarak hareket etmeleri icap eder. İslam dininin de emrettiği budur. Müslümanlar Peygamber Aleyhisselamın kızı Fatıma'nın düğününü örnek almalıdırlar. Sonradan İslami olmayan çevrelerden bize giren hurafelerden şiddetle kaçınmalıdırlar. Her işimiz de olduğu gibi, maalesef düğünümüze de İslama uymayan birçok adetlerin girdiği bir gerçektir. Müslüman aileler bu gibi hurafelerden kaçınmadıkları içindir ki, yeni evliler kurdukları yuvada mesud ve asüde bir hayata sahip olamıyorlar.

Kadınlar her zaman olduğu gibi düğünde de kına yakınırlar, oje gibi Avrupai süslerden kaçınırlar. Çünkü oje ve benzerleri tırnaklarda tabaka teşkil ederler. Bunlar gusle ve ab­deste mani oldukları için kınaya kıyas edilmeleri asla doğru değildir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com