Nikah icab ve kabul ile sahih olur (İcap, teklif, kabul de tek­life müsbet olarak verilen cevaptır). İcap ve kabul, nikahın aslı ve direğidir. İcap nikah için önce söylenen, kabul de ikinci ola­rak söylenen sözdür. Bunları ister erkek ister kadın söylemiş ol­sun değişmez. Mesela bir kimse şahitler huzurunda bir kadına "Seni zevceliğe kabul ettim" deyip, kadın da "Zevceliği kabul et­tim" dese nikah yapılmış olup. Erkeğin sözü icap, kadının sözü kabul olur. Veya aksi olarak bir kadın bir erkeğe "Beni nefsine, aileliğe kabul et" deyip erkek de "Kabul ettim" dese, nikah olur.

Nikahta icap ve kabul insanlar arasından nikah yapmak için kullanılan sözlerdir. Bu sözlerin nikah yapmaya delalet eden kelimeler olması şarttır.

Nikahta vekalet de caizdir. Vekilin icap ve kabulü ile ni­kah olur. Her iki tarafın vekili olabileceği gibi, biri kendisi bulu­nup diğerinin vekili olabilir. Şayet nikah vekaletle yapılırsa, icap ve kabulde vekillerin "Vekili olduğum falan kızı falanı verdim, veya vekili olduğum falan oğlu falana aldım" demeleri lazımdır.

Evlenecek olan erkek ve kadına vekalet verilirken, yan­larında vekalet için şahidlerin bulunması gerekli değildir, sa­dece evla ve efdaldir. Bir kimse en az 9 yaşındaki yetişkin üvey kızını veya kayınvalidesini şehvetle öpse veya çıplak vücuduna dokunsa, veya vücudunun hararetini hissedecek ince bir elbise üzerinden dokunsa, hanımı kendine ebediyyen haram olur. Kadın da üvey oğluna veya kayınpederine böyle dokunsa veya öpse, kocası kendisine ebediyyen haram olur.

Böyle çirkin hallerin zuhuru anında karı-koca derhal birbi­rinden ayrılmaları lazımdır. Çünkü birbirine artık ebediyyen haramdırlar. Fakat şehvetsiz dokunsa da sonradan şehvet nasıl olsa, bu haramlık olmaz.

(Fetavayı hindiye cilt 1, sh. 292 Hülasatül-muhtarın sh. 51)

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com