Nikah'da evvela iki şahit şarttır. Kız ve oğlan mecliste hazır iseler, kız sağ tarafa, oğlan sol tarafa otururlar. Şayet vekilleri varsa, vekilleri de aynı şekilde otururlar. Her ne kadar oğlan daha şerefli olsa da, kız tarafından söze başlanacağından kız sağa oturur. Bundan sonra mehr-i müeccel-i, tesbit ve tayin edi­lir. Sonra nikah yapan şahıs evvela, A1lahü teala hazretleri ve sıfat-ı zatiyyesi ve sübütiyesi ve bunların kısaca manalarını an­latır. İcmali ve tafsili imanın kısaca manaları izah edilerek "bunların cümlesini hepimiz kabül ve tasdik ettik" denilir. Sonra nikah yapan şahıs, herkesin ellerini diz üzerine koyup, parmaklar bükülmeden açık olarak koymalarını ve hareket et­tirmemelerini tenbih eder. Sonra şöyle der: "Allah'ın emri peygamberimizin kavli, İmam-ı Azam hazretlerinin ictihadı üzere aranızda kararlaştırılan şu kadar mehri müaccel, ve şu kadar mehri müeccel ile Hatice hanım kendinizi, nefsinizi, zatınızı Sabri Bey'e helallığa, tezvicliğe, tenkihliye, aileliğe verdiniz mi? Kadın da "Verdim" diyecek. Şahitler de işitecek. Sonra oğlana hitaben "Sabri Bey; Allah'ın emri, peygamberimizin kavli ... " diye devam eder, ve " Hatice hanımı helallığa, aileliğe, tez­vicliğe, tenkıhlığa aldınız, kabul ettiniz mi?" der. Erkekte "Aldım, kabul ettim" diyecek. Şahitler işitecek. Tekrar aynı şekilde ikinci ve üçüncü kere aynı şeyler tekrar edilerek tamamlanır. Sonra nikah ya pan şahıs Allah kabul etsin der, amın deyip dua yapılır.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com