Biz müslümanlar için, Adem (AS)'den günümüze kadar de­vam eden Cennet'te de devam edecek olan, iman ile nikahdan başka meşru' bir ibadet yoktur.

Nikah lügaten akid ve zamm (ilave) manalarına gelir.

Ancak, nikah ile helal olduğundan, cinsı münasebeti mübah kılmak maksadıyla, birini kendine eş etmekle akid; eşlerden biri diğerine ilave edildiği için zam manaları verilmiştir.

Dinde ise, evlenmelerinde hiç bir mani olmayan erkeğin kadından, kadının da erkekten menfaatlanmasının helal ol­masını ifade eden bir akid (anlaşma) dır.

Nikah, sevmeye, bir arada yaşamaya ve iyi geçinmeye sebep olan yegane bağdır.

" Nikahta keramet vardır" sözü bu tecrübelerin ışığında söylenmiştir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com