Kadınlık aleminin hanımefendisi Hz. Fatıma (r.a.) ya Resul­i Ekrem'in yaptığı çeyiz ile, zamanımızın israfı kıyaslandığı zaman İslamın ruhundan ne kadar uzak düştüğümüz ortaya çıkmaktadır.

Hz. Ali'nin vermiş olduğu mehrin bir kısmı ile Hz. Fatıma (r.a.) için alınan çeyiz ve ev eşyası 18 parçadan ibarettir. Hadis-i şerifte bunlardan bir kısmı dile getirilmiş olmaktadır. Diğerleri de başka yollardan gelen hadislerle açıklanmıştır.

Resul-i Ekrem (s.a.v.) dörtyüz dirhemlik mehirden 63 dir­hemini ayırıp, Hz. Ebu Bekir (r.a.) e verip çeyiz satın almasını emretmişti. Kendisine bu hususta yardım etmesi için Selman ve Bilal'i (r.a.) yanına verdi. Hz. Ebu Bekir, Efendimizin kızı Hz. Fatıma (r.a.) için şu çeyizleri almıştır:

3 adet minder, bir tane seccade, bir adet, içi hurma lifiyle doldurulmuş yüz yastığı, iki adet el değirmeni, bir adet su tulumu, bir tane su testisi, bir adet meşin su bardağı, bir adet elek, bir tane havlu, bir adet koç postu, bir tane alaca kilim, bir adet sedir (divan), iki adet Yemen işi alaca elbise, bir adet kadife yorgan ...

Hz. Ebu Bekir bunları getirdiğinde, cihanın yegane efendisi bulunan Hz. Muhammmed (s.a.v.) yaşlı gözlerle şöyle dua bu­yurdu:

"Ya Rabbi, senin sevmediğin israftan çekinen kim­selere bu eşyayı hayırlı kıl"

Peygamberimiz (s.a.v.) kendi kızına yaptığı gibi zaman za­man başka kızların da çeyizlerini hazırlardı. Ve yine hem Pey­gamberimiz ve hem de mübarek hanımları olan annelerimiz, çeyiz tedarik ederek gelin ettikleri kız ve kadınlara yardım etmişlerdir.

Esasen çeyiz getirmek mecburiyeti yoktur. Fakat adet olarak gelin olacak kıza çeyiz hazırlanmaktadır. Çeyiz getirmeyen ge­line çeyizin niye yok diye sorulmaz. Evde lazım olacak eşyayı temin etmek, zaten kocanın vazifesidir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com