Söz buraya gelmişken halk arasında yaygın bir yaraya neşter vurmak isteriz. Zamanımız da birçok kimseler, kızını ev­lendireceği zaman ağırlık veya başlık gibi isimlerle erkek ta­rafından para almaktadır. Bu paranın İslam ölçüleri karşısında hükmünü gözden geçirmek ve izah etmek yeter1i olacaktır. Zira bu adet, şehirlerden dağ başındaki köylere kadar yayılmış bulunmaktadır.

Eğer bu para mehir ise, nikah akdi sırasında tesbiti gerekir ve kadının şahsına ait bir maldır. Babanın bunda bir hakkı yok­tur. Hür insan, satılamayacağına göre, bu para, bir satış bedeli de olamaz. Bu para rüşvet mahiyetinde olup haramdır.

(Hukuk-ı İslamiye ve Istılat-ı Fıkhiye Kamusu c. 2, s.12)

Dini bilgilere yabancı kalmış insanlar, istedikleri bu parayı mehre benzeterek, hareketlerine meşruiyet süsü vermekte ve batıla hak elbisesi giydirerek haram yemektedirler. Bu para mehir değil, zehirdir. İslam hukukuna göre, bu parayı vermiş bulunan bir erkek, kız babasından veya velisinden bu parayı geri isteme hakkına sahiptir. Elde mevcut değilse, ödetme yoluna gidebilir. İslama teslim olmuş bir kimse, haram olan bu parayı kabul etmemeli; cehalet sebebiyle almış bulunuyorsa geri verme asaletini göstermelidir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com