"Ademoğlu, öldüğü zaman, bütün amelleri sona erer, ancak üç tanesi devam eder ... Onlardan birisi sa­lih evladdır."

"Evlad, çoğu zaman salih olmuyor" şeklindeki suale cevap:

Ne de olsa o evlad mü'mindir. Salih olmak ise, dindarların çocuklarında çokça görülen bir haslettir. Hele evebeynleri dini terbiyesine biraz ihtimam gösterip onu takvaya sevketmişlerse ...

Hulasa: Dua mü'mine faydalıdır. İsterse duayı yapan salih bir evlad olşun, isterse facir bir evlad ... Babası, onun duasından ve hasenelerinden faydalanır. Günahlarından ise, babası değil sadece çocuk mes'uldür. Zira hiç kimse başkasının günahından mes'ul olmaz. "Hiç bir kimse başkasının yükünü taşımaz."           

Bu sır ve hikmeti belirtmek için Cenab-ı Hak buyurmuştur ki:

"Biz o salih kullarımızın zürriyetlerini onlara il­hak ettik. Onların amellerinden de onlar için hiçbir şey eksiltmedik."

(Tur: 21)

Yani onların amellerinden zerre kadarını bile eksiltmedik.

Üstelik onların evladlarını da onların sevaplarına kattık. Ve böylece onların sevapları arttı.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com