Resülüllahın diğer ümmetlere karşı övüncü olan ümmetini çoğaltmak suretiyle rızasını ve muhabbetini elde etmeye çalışmaktır. Zira Allah'ın Resülü bu durumu açıkça ifade buyurmuşlardır.          .

Hazret-i Ömer'in çok evlendiği, "Ben ancak çocuk yapmak için evleniyorum" demesi ve kısır kadınların zemmini yapan haberler, her yönüyle evlenmekten çocuğun kast olunduğuna delalet eder. Zira Allah'ın yüce Resülü, şöyle buyurmuştur:

"Kadınlarınızın en hayırlısı, çokça doğuran sevimli kadınlardır ."

(Beyhaki)

Bu hadis-i şerif delalet eder ki, çocuk istemek, bertaraf edil­mesini istemekten daha tesirlidir. Zira, eğer böyle olmazsa, güzel kadın gözü haramdan korumaya ve şehveti kesmeye, çirkin ve doğurgan kadından daha yararlıdır. Halbuki Allah'ın Resulü, çirkin de olsa doğuran kadınla evlenmeyi tavsiye buyu­ruyor.   

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com