İslam dini, evlenme hususunda müslümanlara bazı şartlar getirmiş, bu şartları üzerinde taşıyan her müslümanın birbir­leriyle evlenmelerini serbest bırakmıştır. O bakımdan isteyen, istediği müslümanla evlenmekte veya onu reddetmekte serbest­tir. Peki iki taraftan biri müslüman olmazsa, hüküm nedir?

Müslüman erkeklerin, sonradan bozulmuş da olsa kendile­rine kitap indirilen din mensupları olan kadınlarla, yani hıristiyan ve Yahudilerle evlenmeleri caizdir. Fakat Müslüman kadınların müslüman olmayan hiç bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Müslüman bir kadın, kendi dininden olmayan birisiyle evlenmiş olsa, İslami bir muhitten çıkıp, İslami olmayan bir muhite girmiş olacaktır. Bu durumda o Müslümanın dini teh­likelerle karşı karşıya demektir. Kendisi Müslüman olduğu halde, Müslüman olmayan bir erkekle evlenen bir kadının, ni­kahı caiz olmadığından, o' erkekle beraber bulunduğu müddetçe zina yapmış olacaktır. Müslüman erkekler de, kendi dinlerin­den olmayıp, Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenirlerken dikkat etmelidirler. Olur ki o kadın da kendi dinini terk edip daha fena inançlara veya tamamen inançsızlığa sapmış olabi­lir. Bu takdirde onunla evlenmek caiz olmaz. Zira dinsizlerle ev­lenmek caiz değildir. Nitekim bizim memleketimizde de, Müs­lüman kayıtlarına tabi olduğu halde İslam dinini terkeden ve bunu da açık açık söyleyen insanlar vardır. Bu insanlar dinle­rini terk edip dinsiz olduklarından, kadın olsun, erkek olsun onlarla evlenmek caiz olmaz.

Müslüman kadın ve kızlar da din ve inançlarını her şeyin üstünde tutmalı ve onu hiç bir şeye değişmemelidirler. Aşağıdaki hadise müslüman hanımlara ibret olmalıdır. Bir kadın, bir kafirin doğru yola gelmesine nasıl sebep oluyor.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com