Müt'a nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir menfaat veya mal karşılığında anlaşıp kadının kiralanması (metres hayatı)dır. Dinimizin nikahla ilgili şart ve vazifeleri dikkate alındığı za­man bunun bir nikah olarak kabulü imkansızdır. Zira evlenen erkek ve kadın, hayatlarının sonuna kadar devam ettirmek üzere nikah akdini icra ederler. Gönül eğlendirmek için kadının kiralanması, hem kadının haysiyetini zedeler, hem de ciddi bir yuva kurma arzusunu azaltır. Bu sebeple dinimiz müt'a nikahını yasaklamış bulunmaktadır.

Hanefi mezhebi üzerine yazılmış bazı kitaplarda, geçici bir zaman için yapılan nikah da· "Müt’a nikahı"n d a n sayılmıştır. Bununla beraber her iki nikah şekli arasında bazı farklar vardır. Şöyle ki:

Geçici nikah bir erkek ile bir kadının şahitlerin huzurunda ve belirli bir müddet için yapılan evlilik şeklidir. Müt'a nikahı ise, belirli bir müddetin anılmasını ve şahid bulundurulmasını gerektirmemektedir.

Müt'a aklen de caiz değildir. Aile müessesesini bozacağı şüphesizdir. Çünkü müt'a ve müvakkat nikah caiz olsa herkes keyfe geldiği zaman, istediği bir kadını, arzu ettiği bir müddetle nikahlayıp, hayvani şehvetini tatminden sonra ayrılır. Başka bir zaman diğer bir kadın ile müt'a yapar, böylece vakitlerini geçirir gider. Bu suretle aile müessesine ihtiyaç görmez. İşte böyle aile müessesesi bozulduğu gibi, nesil de karışır. Müt'a, bir takım fesadı mucip olduğu cihetle dinimiz onu men etmiştir. Buna caizdir diyenler dalalete düşmüş bir takım kimselerdir. Kur'an-ı Kerim ve ehadis-i nebeviyenin men ettiği şey dalalet­ten başka ne olabilir?

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com