Nikahı altında 4'den fazla kadın bulundurmak

Nikahı altında hür olarak dört karısı bulunan bir erkek, on­larla birlikte beşinci bir kadını nikahlayamaz. Şayet onlardan birini boşar ve boşadığının iddeti sona ererse, yahut 4 kadından biri vefat edecek olursa, o zaman başka bir kadınla evlenmek caiz olur.

Müslüman olmadığı gibi, kitap elıli de (Hıristiyan veya Yahudi) olmayan bir kadınla evlenmek

Ehl-i kitaptan bulunmayan bir kadını, Müslüman bir erkeğin riikahlaması haramdır. Bu haramlık, kadının İslamiyeti veya semavi dinlerden birini kabul etmesiyle son bu­lur.

 

İddet bekleyen kadınla evlenmek

Kocası ölen veya boşanıp da iddet beklemekte olan bir kadını başka bir erkeğin nikahlaması haramdır. Bu haramlık geçici olup, iddetinin dolması ile son bulur. Hamile ise çocuğunu doğurmakla son bulur:

Üç talak ile boşanmış kadınla evlenmek

İster bir defada üç talak ile boşanmış, ister ayrı ayrı zaman­larda üç talak ile kocasından ayrılmış bulunan bir kadını, aynı kocanın nikahlaması haram olur. Fakat bu da geçicidir. Şöyle ki:

Bahsi geçen kadın, başka bir erkekle evlenir ve gerdeğe gir­dikten sonra aralarında geçim olmayarak ayrılır da bu ayrılıktan sonra iddetini doldurursa veya bu kocası ölüp dört ay on gün beklerse, ilk kocası ile evlenme imkanı doğmuş olur. Aksi halde onunla evlenmesi haramdır.

Birbirine mahrem olan iki kadını  aynı anda nikahlamak

Gerek soy, gerek süt ve gerekse akrabalık cihetinten birbi­rine yakın olan iki kadını bir erkeğin nikahlaması haramdır. Mesela iki kız kardeşi aynı anda veya bir kadınla o kadının teyze veya halasını nikahlamak gibi. Bunların hepsi haramdır .

Ancak bu haramlıklar da geçicidir. Nikahı altındaki karısı ölür veya onu boşayıp iddeti de geçerse, o zaman onun kız kardeşiyle veya halasıyla, yahutta teyzesiyle evlenebilir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com