Hayırlı işlerde aracı olmak İslami bir vazifedir. Zira insan­ların hayırlısı insanların iyiliği için çalışandır. "Hayra öncü­lük yapan onu işlemiş gibidir" hadis-i şerifini kendine düstur denilen kimseler, hayır işlerinde aracı olurlar. Birbirinin dengi bulunan kadın ve erkeğin evlenmesine aracı olmak da bu gibi hayırların başında gelir ...

İnsan, birçok işi kendi ağzı ile ifade edip bir teklifte bu­lunduğu halde, erkek veya kadının, evlenme teklifini kendi ağzı ile söylemesi, hem zor hem de cemiyet içinde yadırganır olmuştur. Bu durum karşısında iki tarafı tanıyan kimselerin araya düşüp dünürcülük yapmaları, Peygamber efendimizin sünneti ve emirleri cümlesindendir. Bu iş, insanların saade­tine vesile ve felaketten kurtulmasına sebeptir. Şayet bu vazife ihmal edilecek olursa, kadın veya erkek, arzularına erişmek için nefsani yollardan hareket ederler. Bu da birçok fenalıkların yayılmasına yol açar. Sokaklarda başlayan el ve göz işaretleri, salonlarda ilan-ı aşka dönüşür.

Bu gizli işaretleşmelerin sonu da nikahsız beraberlikleri ge­tirmektedir.

Resulüllah Efendimiz buyuruyorlar ki:

"İki kimse arasında nikah hususunda aracılık yapmak, şefaatin üstün olanındandır"

(İbni Mace c: 1, s. 635).

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com