Evlenecek çiftlerin birbirini görmesi, kurulacak yuvanın se­lameti bakımından yararlıdır. Zira gönlün sevmesi, gözün gör­mesiyle alakalıdır. Bu bakış günah olan bakıştan ayrıdır. Zira bu, sadece evlenmeye teşebbüs sebebiyledir.

İslam dini katı bir din değildir. Bu sebeple, evlenmek istediği kızı görmeye izin vardır. Avrupalının anladığı manada hareket edip, alacağı kadının ağzının kokup kokmadığını anlamak için dansa götürmesi, vücut hatlarını öğrenmek için plajlarda gez­dirmesi ve gönlünü hoş edebileceğini anlamak için seyahatlar tertip etmesi İslam'da yeri olmayan davranışlardır. Bu gibi soy­tarılıkların sonu, rezalet ve felaketlerle noktalanmaktadır. Zira basit insanlar, arzuları temin edildikçe daha büyük arzuların peşinde koşarlar. Bu husus, genç kızların kulağını daima çınlatan bir öğüt olarak hatırlardan çıkmamalıdır.

Bir kızı evlenmek için görmeye giden erkek, onun yüzünü görmeye haklı olduğu gibi, saçının şekli ve rengini bilmeye de hakkı vardır. Nitekim peygamberimiz buyuruyorlar ki.

"Biriniz bir kadını istemeyi dilediğinde gü­zelliğinden sorduğu gibi, saçın (ın rengin) den de soruştursun. Çünkü saç, iki güzelliğin biridir."

(Feyzü'l-kadir c. 1 s. 335)

- Ebu Hüreyre (r.a) den şöyde dediği rivayet olunmuştur:

Ben, Peygamber (s.a.v) in yanında bulunuyordum. O sırada bir adam geldi ve Ensardan bir kadın ile ev­lendiğini haber verdi.

Bunun üzerine Resul-i Ekrem:

- " O kadına baktın mı? dedi. Adam:

- "Hayır bakmadım, dedi. Resul-i Ekrem:

- " Git de ona bak. Zira Ensar'ın gözlerinde bir şey (küçüklük) bulunmaktadır" buyurdu.

(Müslim c. 4, s. 142)

Bu hadis-i şerifte bakmak emir şeklinde bir tavsiyedir. Fakat vacip değildir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com