"Değişen değer ölçülerimize paralel olarak örf ve adetlerimizde de bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bunlardan birisi de eş seçimidir."

"Bazı çevrelerde' Osmanlı aile yapısındaki çözülmeyle bir­likte görücü usulüyle yapılan evlilikler tarihe karışırken; flört, yani arkadaşlık usulü ile yapılan evlilikler rağbet bulmaya başlamıştır."

"Herşeyden evvel, flörtün dinimizde yeri yoktur. Bu frenk adeti, müslüman cemiyete zarar vermek için teşvik gören bir yasaktır. İslamiyette caiz olmayan, batının dahi tenkid ve yasakladığı bu çirkin adeti bir müslümanın hoş görmesi, hele hele tatbik etmesi düşünülemez. Namus ve iffet deneme tahtası değildir ki."

"Her ne kadar görücü usülüyle yapılan evlenmeler "gericilik" olarak kabul ediliyorsa da, flört usülü ile yapılan ev­lenmelerin de gençleri hayal kırıklığına uğrattığı bir gerçektir. Yapılan araştırmalar da bu gerçeği doğrulamaktadır. Kadın ruhiyatçı ve yazar Karen Horney de üçüncü bir kişinin araya girmesiyle yapılan evliliklerin, flört evliliklerinden daha iyi so­nuçlandığını belirtmektedir."

"Çünkü flört derecelerinde gençler birbirlerine aksayan yön­lerini göstermezler. Bütün güçleriyle kendilerini arkadaşlarına beğendirmek için gayret sarfederler. Kusur ve hatalarını büyük bir ustalıkla saklamayı becerirler. Her vakit bir arada ol­madıkları için, birbirlerini yalnızca güzellikler içinde görürler, Bu durumda, iki genç tamamen hisleriyle hareket ederek ro­mantik dünyanın insanı gibi davranırlar. Evlenip de gerçek yüzlerini ortaya koyduklarında ise pişmanlık duyarak işi ayrılmaya kadar götürebilirler."

"Şimdi burada biz, bütün evlilikler yalnızca, ana-baba ve yakınların görmeleri neticesinde olsun demiyoruz. Yalnızca büyüklerin verecekleri kararla da evlensin diye bir iddiamız yok. Büyükler yalnızca adaylara yardımcı olmalıdır, son kararı yine adaylar vermelidir, diyoruz. Nadir de olsa adayların birbirlerini beğenmemeleri veya birbirlerine uygun olmamaları da mümkün olabilmektedir. Böyle evliliklerin de netice getirmeyeceği unutulmamalıdır. Esas olan inanca, örf ve adetlerimize ters gelmeyen; İslami esaslara uygun tarzda hareket etmektir. Allah'ın razı olduğu davranışların neticesi de, muhakkak kişileri mutlu edecektir."

3) Aile Huzuru, Gülay Atasoy

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com