Nikah Cenab-ı Hakkın emri ve bütün peygamberlerin sün­neti olduğundan bir ibadettir. Yukarda geçtiği gibi nafile ibadet­ten üstündür. Nitekim bir kadının, kocasından izinsiz nafile ibadet yapması caiz değildir.

Karı-kocanın; birbirlerine sevgi ile bakmalarının, birbirle­rine güzel ve tatlı söz söylemelerinin, okşayıp öpmelerinin ve ni­hayet birleşmelerinin ve hatta gusül yapmalarının sevap dere­celerini izah eden birçok hadis mevcuttur. Dolayısıyla nikahın bir muamele-anlaşma olmasının yanında aynı zamanda bir ib­adet olduğu ortadadır.

Evlilik, haram olan zinadan korur. Haramdan koruyan şey, ibadettir.

Evlilik, ahlakın yükselmesine sebep olur. Bekar olan insan sadece şahsi ihtiyaçlarını temin edip, gezip tozar. Ama evli in­sanın omuzlarında ailenin ihtiyaçlarını temin vazifesi vardır. Bu vazifeyi yerine getirmek de ayrı bir ibadettir.

Nikah, icabında farz, vacip, sünnet, mekruh ve haram ol­ması itibarıyla ibadettir. Kocanın karısından mehir "aldım-ver­dim" denilmekle tamam olması en az iki şahit bulundurulması ve bir davada hakimin "Fülane kadın, fülanın zevcesidir" veya da "değildir" diye hükmedebilmesi itibarıyla da muameledir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com