Sa'd bin Ebi Vakkas (r.a.)den şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Allah'ın Resulü, Osman bin Maz'un'un "Ben kadınlardan ayrı duracağım ve ebediyyen evlen­meyeceğim" sözüne karşı çıkıp kadınlardan ve dünya lezzetlerinden kesilip bir köşeye çekilmeyi reddetti. Şayet ona izin vermiş olsaydı hadımlaşırdık"

(Müslim c. 4, s. 129).

İslam dini bir köşeye çekilip ibadetle meşgul olmayı engel­lemiş değildir. Ancak bunu ileri götürüp, Hıristiyanlıkta olduğu gibi, kadınlarla evlenme fikrinden uzaklaşıp ruhbaniyet derece­sine vardırmayı yasaklamış bulunmaktadır. Evlenmede, neslin devamına ve cemiyet nizamını tesise hizmet vardır. Bunu terk edip bir köşeye çekilmekte ise hayatın heyecanını kaybetmek ve neslin yok olmasına yol açmak bulunduğu için Resul-i Ekrem tarafından engellenmiş bulunmaktadır.

Demek ki, ne tamamen kadına meyledip kulluk vazifelerini ihmal etmeli, ne de tamamen evlilik hayatını terk edip yalnızlığa çekilmelidir. Müslüman orta yolu seçmelidir. Yani hem evlenmeli, hem de ibadetini bırakmamalıdır.

Peygamberimiz (s.a.v.), .

"Ailesinin nafakasından korkarak evlenmeyi terke­den kimse, bizden değildir" demiş ve bu sözünü üç defa tekrar etmiştir.

Resulüllah’ın "Bizden değildir" demesi, şu manaya gelir:

"Sünnetimiz ve yolumuz üzerinde bize muvafakat etmiş değildir. Zira bizim sünnetimizin en faziletlisi, evlenip çocuk edinmektir."

Yoksa bu söz "müslüman değildir" manasına gelmez.

Hz. Ömer (r.a.) bekar kalmayı hoş görmez ve "Evlenmeyen, ya acizliğinden, yahutta zina ettiğinden evlenmez'" derdi. (İhya)

Yine Hz. Ömer şöyle söylerdi:

"Evlenmeden zengin olmayı düşünenlere şaşarım. Çünkü Hz. Allah, "Allah onları kendi lutfundan zengin eder," buyur­maktadır.

İbni Mes'ud hazretleri de bu ayeti kerimeyi okuyarak:

"Zenginliği evlilikte arayınız," buyurmuştur.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com