Allah önce Hazreti Adem'i cennette yarattı. Hz. Adem, ken­disiyle oturup konuşacak bir kimse ve kendisiyle sükünet bu­lacağı bir eşi olmadan tek başına cennette gezip dolaşıyordu.

Hazreti Allah ona bir uyku verdi ve Adem (a.s.) uyudu.

Allah (c.c.) ona bir acı vermeksizin sol eğe kemiklerinden bi­rini alıp yerine et doldurdu. Bu eğe kemiğinden de Hazreti Havva'yı yarattı.

Hz. Adem uyanınca baktı, başucunda bir kadının oturduğunu gördü ve "Bir kadın ha" dedi ve ona "Sen nesin, kimsin?" diye sordu. Hz. Havva da "Ben bir kadınım" dedi.

- Sen ne için yaratıldın? diye sordu.

Hz. Havva:

- Sen benimle sukunet bulasın diye yaratıldım diye cevap.verdi.

Melekler Hz. Adem'in ilminin derecesini anlamak için Hz. Havva'yı sordular ve

- Bu nedir? dediler. Adem Aleyhisselam:

- Bu bir kadındır, dedi.

- İsmi nedir? dediler.

- Havva'dır, diye cevap verdi.

- O ne için yaratıldı? sualine de:

- O benimle sukunet bulsun, ben de onunla sukunet bulayım diye, cevaplandırdı.

Hz. Allah böylece Hz. Havva'yı, Hz. Adem'e eş yaptı. Adem (a.s.) ile Havva Validemiz'in nikahlarını Cebrail Aleyhisselam kıymış, bu nikahda Mikail Aleyhisselam ile İsrafil Aleyhisselam da şahitlik yapmışlardır.

Hz. Adem ile Hz. Havva cennette yerleştiler. Allah ikisine de, "Cennette yeyin-için fakat şu ağaca yaklaşmayın" bu­yurdu.

Şeytan onlara yaklaşıp "Allah sizi cennette ebedi kal­manızı istemiyor. Bu yüzden o ağacın meyvesini size yasakladı. Eğer yerseniz cennette ebedi kalırsınız." diye önce Hz. Havva'yı, onun vasıtasıyla da Hz. Adem'i kandırdı. Yasaklanan meyveyi yedildi. Bunun üzerine her ikisi de cennetten dünyaya indirildiler. Hz. Adem Hindistan'da Serendip (Seylan) adasına, Hz. Havva ise Cidde'ye indirildi.

Hz. Adem yaptığı bu işten dolayı çok ağladı ve affedilmesi için Allah'a yalvardı. Allah (c.c.) tarafından tövbesi kabul edildi.

Allah'ın bildirmesiyle Mekke istikametine doğru yola çıktı. Hz. Havva ile orada buluştular.

Bütün insanlar işte bu iki insandan çoğaldı.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com