Erkekte Belsoğukluğu: Cinsı münasebetten bir kaç gün sonra idrar yollarında yanma ve acılar belirir. Bu acı ve sızılar idrar esnasında çoğalır. Tenasül uzvunuri ucu kızanr. Şişer. Uzuvdan önceleri bir sıvı çıkar. Sonraları cerahat gelmeye başlar. Bilahare idrar tutulması görülür.

Erkekte görülen bu hastalık, tedavi edilmediği takdirde iltihaplanma genişler. Prostata ve sperma keselerine, mesaneye, sperma kanallarına ve yumurtalıklara ulaşır. Buralarda tahribata sebebiyet verir.

Kadında Belsoğukluğu: Belsoğukluğu, kadınlarda idrar yolu itihabı ile başlar. Bilahare mesaneye ulaşır. İdrar sırasında ağrı ve sızılar ortaya çıkar. Hastanın cinsiyet organından cerahat boşalır. Hastalığın rahime ve yumurlıklara ulaşması çok tehlikeli hastalıklara sebebiyet verebilir. Beraberinde ateş yükselir. Karın şişer. Hasta da dayanılmaz ağrılarla başbaşa kalır. Bu duruma düşen kadın tedavi edilse bile çocuk yapması artık mümkün değildir.

Kadında belsoğukluğu sadece cinsi münasebetle bulaşmaz. Hasta kadının kullandığı her türlü şahsi eşya mikrok saçar. Bu mikroplar maalesef çok kolay bir şekilde genç kızlara bulaşabilir. Hastalığın ileri devrelerinde hastada eklem yerleri iltihabı ve eklem tutulması görülür. Öyle ki; son derece acı ve ısdırap veren bir hastahklır.

Kronik Belsoğukduğu: Belsoğukluğu tedavisi zor bir hastalıktır. Her ne kadar antibiyotikler faydalı olabilirse de mikrop, antibiyotiklere çok kısa zamanda alışarak direnç gösterebilmektedir. Uzun müddet çekilen ağrı ve sızılara da hasta zamanla alışır. Belsoğukluğuna yakalanan hasta artık mikrop yuvasıdır. Hastanın bu müddet içinde sıhhatli insanlarla cinsi münasebette bulunması hastalığın hızla yayılmasına sebep olur. Hatta belsoğukluğuna yakalanan erkek, evlenerek bu kötü hastalığı masum hanımına da bulaştırabilir. İşin daha da  kötüsü belsoğukluğu mikrobu hamile kadının rahmine geçer. Doğacak yavrunun kör olarak dünyaya gelmesine sebebiyet verir.

Belsoğukluğundan Korunma: Belsoğukluğuna karşı kadın, erkeğe nazaran daha müdafaasızdır. Korunması çok zordur. Cinsi münasebet vasıtası ile kadının rahim yollarında bulunan girinti ve çukurlara yerleşen mikropları oradan defetmek çok zordur. Tıp kitaplarında çeşitli usulleri tavsiye edilirse de belsoğukluğundan korunmanın tek yolu vardır:

Düzenli ve temiz, pırıl, pırıl bir aile hayatı.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com