Türkiye'nin Tanzimattan bu yana örnek aldığı Avrupa, ABD ve bütün Batı Dünyası korkunç bir ahlaki çöküntü içindedir. ABD'de üniversiteli öğrencilerin alkole harcadığı para 5.5. mil­yar dolardır. ABD’deki ortaokul ve lisede okuyan kızların yüzde 74'ü aktif bir fahişe gibi fuhuş bataklığı içindedir. ABD’de lise­lerde eşcinsel ve lezbiyen öğrencilerin sayısı hızla arttığı gibi ayrıca örgütlenmektedirler. Öğrencilerin yüzde 60'ı (eşcinsel olmayanlar da dahil) bu sapık örgütleri desteklemektedirler. Bu desteği verenlerin yüzde 78i kız öğrencilerdir. Geçmişte Lut kavmini Allahü Teala bu çirkin suçları sebebiyle toptan helak etti. Bu gün ABD toplumundaki cinsi sapıklık (eşcinsellik) Lut kavminden çok hem de pek çok fazladır. ABD Başkam Clinton ve ABD Senatosu cinsi sapıkların orduya alınmasını yasakla­yan kanunu 6 ay tehir ettirdiler. U.S. News World Report Dergisi, Clinton'ın cinsi sapıkların desteği ile seçimi ka­zandığını ifade etmektedir. Clinton seçim kampanyasında verdiği sözü tutmadığı (orduya eşcinsellerin alınmasına müsa­ade etmediği) için Washington'da toplanan 1 milyon (erkek ve kadın) eşcinsel Beyaz Saray önünde gösteri yaparak protesto et­tiler. Amerika Federal Sağlık Bakanlığı'nın resmi raporuna göre 18 yaşındaki kız öğrencilerin yüzde 28'i bakire % 72'si fuhuş içindedir. 15 yaşındaki kızların yüzde 40'ı, 16 yaşındaki öğrenci kızların yüzde 48 ve 17 yaşındaki öğrenci kızların 57'si fuhuşa bulaşmıştır. Ve 25 öğrenciden biri AIDS ya da cinsel hastalıklardan birine yakalanmıştır. ABD’li eşcinseller bazı Avrupa ülkeleri gibi eşcinsellerin kendi aralarında (erkek erkeğe ya da kadın kadına evlenmeleri için) kanun çıkmasını istemektedirler.

Amerikan reklam piyasası bir malın satışında sekse başrolde yer veriyor. Modadan elektronik eşyaya, otomobilden, al­kollü içki ve kahveye kadar çeşitli ürünlerin tanıtılmasında çıplak kadın vücudu kullanılarak kadın istismar edilmektedir. ABD Tecavüzlerle Mücadele Merkezi'nin resmi raporuna göre ABD ülke dahilinde dakikada, 1,3 günde 1900 ve yılda 683 bin kadın ve kızın ırzına tecavüz edilmektedir.

Şikayet etmeyenler bunun dışındadır. Bu rakam polise inti­kal eden kayıtlardır. Bu kuruluşun Başkanı Dean Kilpatrick "Tecavüz Amerikan gençliğinin trajedisi haline geldi. Her 8 kız ve kadından biri tecavüze uğramaktadır. Tecavüze Uğrayanların yüzde 62'si 18 yaşından küçüktür. Bunun yüzde 29'u ise 11 yaşından küçüktür. ABD'de günde 9077 çocuk doğmakta olup bunun 1282'sinin babası belli değildir" Evlilik dışı doğum en az yüzde 30 ya da bazı kaynaklara göre yüzde 45'dir. Doğan her 10 çocuktan en az 4'ü evlilik dışıdır. Evlilik dışı doğum ile babası belli olmayan doğum ayrıdır. ABD Başkan Yardımcısı Quayle "Amerikan toplumunda aile yapısının çöktüğünü, kişisel sorumluluğun büyük ölçüde ortadan kalkmış olduğunu, bu yüzden sosyal nizamın yer yer yıkılmaya başladığını, ırkçılığın hala çok kötü bir problem olarak varlığını sürdürdüğünü, gayrimeşru cinsel ilişkilerin, uyuşturucu kul­lanımının yaygın olduğunu" belirtmiştir. Aile önemlidir. Çocukların baba ve anneye onların gözetim, denetim, disiplin, şefkat ve sevgilerine ihtiyacı vardır. Devletin verdiği "işsizlik çeki kocanın yerini tutmaz ... " sözleri gerçektir. Ve Başkan Yardımcısı bu kötü tablodan "Medya"yı sorumlu tutmuştur.

ABD Başkan Yardımcısının acıklı konuşmasına göre 250 milyon ABD nüfusunun 64 milyon 250 bini evlilik dışı doğum neticesidir. ABD'li sosyologlara göre cinsel özgürlük, nikahsız birlikte yaşamayı, o ise boşanmayı, ailede istikrarsızlık ve çö­küntü meydana getirmiştir. Kadının ekonomik özgürlüğü de aileyi parçalamıştır. Aynı bilim adamlarına göre "ABD'de her şey var. Olmayan ise iffet, (Can-mal-ırz) güvenliğidir" Cinsel ta­ciz ABD’nin başta gelen meselesidir. Kayda geçen ve geçmeyen cinsi taciz (ırza tecavüz) yılda 5 milyon sayısını bulmaktadır. Erkek çocukların yüzde 22'si küçük iken ırzlarına tecavüz edilmektedir.

(Türkiye Gazetesi/l9 Haziran-l994)

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

 

   
© incemeseleler.com