"Kadın, beş vakit namazını kılarsa, ırzını korursa, kocasına da itaat ederse cennetin kapılarından hangi­sinden dilerse girecektir."

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 282)

"Allah, kimin iki çene kemiğinin arasını (kötü söz ve haram lokmadan) iki bacağının arasını (ırzını, zinadan) korursa cennete girer."

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s: 283)

İsrailoğullarından zengin bir kimse vardı. Kötülüklerin ardında gezer ve hiçbir günahı işlemekten çekinmezdi. Birgün kendisine bir kadın gelmişti. Yiyecek bir şeyler istiyordu. Muhtaç bulunduğu için yardım isteyen bu kadına zina etmesine karşılık altmış dinar altın vermeyi vaad etti. Kadın kabul etti. Ona tecavüze kalktığı zaman kadın, titredi ve ağladı.

Adam kadına sordu:

- Seni ağlatan sebep nedir? Kadın:

- Bu kötülük, daha önce benim yapmadığım bir iştir. Beni bu yola fakirlik mecbur etti, cevabını verdi.

Erkek:

- Sen Allah'ın korkusundan böyle titriyorsun! Allah'tan daha çok benim korkmam gerekir. Haydi evine git, verdiğim para da senin olsun. Allah'a andolsun ki, bundan sonra O'na ebediyyen asi olmayacağım, dedi.

Bu kimse o gece vefat etti. Sabah olduğu zaman kapısının üzerine şöyle yazılmış bulunuyordu: HİÇ ŞÜPHESİZ ALLAH BU KİMSEYİ AFFETTİ. Halk bu işe çok şaşırdı. Çünkü meseleyi bilmiyorlardı.

Allah'ın rızası ve cennet, nefse güç gelen şeylerin arkasında gizlidir. Tahammülü zor olan ve insanı en fazla nefse mağlub eden şey, şehvanı hislerdir. Bunlara zafer bulan, ebedi hayatın saadetine erişir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com