İddet: Boşanmış, yahut kocası vefat etmiş bir kadının, başka bir erkekle evlenebilmesi için bekle­yeceği muayyen zaman demektir.

Erkeğin de, bazı dini sebeplerden dolayı muayyen bir müddet içinde evlenemeyip beklemesi icab ettiği yerler vardır. Bu bakımdan iddet, erkek ve kadının evlenebilmeleri için beklemek zorunda kaldıkları müddetten ibarettir, de denilebilir. Ancak ne var ki, din örfünde iddet, bir kayıt ve sıfatla zikredilmediğinde kadınların başka bir erkekle evlenebilmeleri için beklemek zorunda kaldıkları müddet olarak anlaşılır.

Bir erkeğin, karısı ile birlikte, nikahı caiz olmayan ikinci bir kadınla evlenmesi için, o kadının boşanıp iddetini bitirmesi ge­rekir. Ve yine dört karısı bulunan bir kimse, karılarından birisini boşadığı vakit, başka bir kadınla evlenebilmesi için boşamış olduğu karısının iddeti bitmiş olması lazımdır. Çünkü kadın, iddeti içinde bulunduğu müddetçe onun nikahlı karısı olmak­tan çıkmamıştır.

Boşanan veya kocası ölen kadının iddet çekmesinin hikmeti, kadının boşandığı veyahut vefat ettiği kocasından hamile olup olmadığının bilinmesidir.

Aynı zamanda erkeğin, boşamadan pişman olarak karısına dönmesiyle çiftlerin eski aile hayatına dönmeleri umulur. Bu itibarla, iddet esnasında erkeğin cinsi arzusunu çekip, kendi­sine dönmesini temin etmek için, kadının güzel giyinmesi ve tuvaletine ihtimam göstermesi müstehabdır.

Talak-ı bayin ile boşanan bir kadın, süslenmeyi terk eder.

Talak-ı ric'ide ise, böyle değildir. Az önce zikredildiği gibi, bu talakta kocasının kendisine müracaatta bulunması ümit edildiğinden kadının ziynet takınması, süslenmesi müste­habdır. Çünkü talak-ı bayin ile boşanan kadın aradaki nikah ortadan kalktığından kocasına görünmez, onun için süslenmesi doğru değildir. Fakat ric'i talakta nikah ortadan kalkmadığı için kadın kocasına görünebilir. Onun kendisine müracaat et­mesini temin etme bakımından cazip olmak için süslenir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com