Zıhar, erkeğin, karısını, annesi kızkardeşi veya süt kız kardeşi gibi kendisine nikahı ebediyen haram olan birinin, bakılması caiz olmayan azalarından birine benzetmesidir. Bu da, cahiliyet devrinde olan boşama çeşitlerindendir. İslam dini bunu ila gibi saymayıp, zıhar yapan kimsenin keffaret verme­siyle yetinmiştir.

Bir kimse karısını mahremi olan kadınlardan birinin bakılması haram olan yerine benzeterek: "Sen bana anamın ar­kası yahut karnı gibisin" derse, bu sözü zıhar olur ki, keffaret vermeden karısı ile cinsi münasebette bulunmak kendisine ha­ram olur.

Zıharda Aranacak Şartlar

Kocanın müslüman, akıllı, bülüğ çağına ulaşmış uyanık halde olması, şarttır.

Zıharda nikah bakidir. Zıhar ile meydana gelen haramlık keffaretten başka bir yolla giderilmez. Hatta zıhar yaptığı karısını, keffaret vermeden evvel boşamakla zıhar ortadan kalkmaz, zıhar ile meydana gelen haramlık da ortadan kalk­maz. Boşadığı karısını iddetten sonra, hatta başka kocaya varıp ondan boşandıktan sonra alsa bile, keffaret vermedikçe onunla cinsi münasebette bulunmak kendisine haram olur.

Zıhar yapanın, erkek olması lazımdır.

Karısını benzettiği şahıs, kadın olmalıdır. Karısının sırtını mesela babasının sırtına benzetmiş olsa, zıhar yapmış olmaz.

Birden fazla karısı olan kimse, karılarının hepsine birden zıhar etse, her biri için ayrı ayrı keffaret lazım gelir. Hatta bir karısına birçok kez zıhar yapan kimnenin her zıharı için keffa­ret vermesi lazımdır.

Zıharın keffareti, oruç bozmanın keffareti gibidir ki, bir köle azad etmek; ona gücü yetmezse, iki ay birbiri ardında oruç tut­mak; buna da gücü yetmezse, altmış fakiri sabahlı akşamlı do­yurmak; yahut onlardan her fakire ya nakden veya kıymet ola­rak bir fitre miktarını vermektir.

Zıhar, yapan erkek, keffarette bulunmadan önce, ailesiyle cinsi mukarenette bulunacak olsa, bu hareketinden dolayı töv­bekar olması gerekir. Keffarette bulunmadıkça böyle bir hare­keti tekrarlamaması icab eder.

Zıhar,  boşamanın sayılarını azaltmaz ve müddet uzamış olsa da ayrılmaları icab etmez. Karı veya kocadan biri vefat ede­cek olsa, hayatta kalan ölene varis olur.

Zıharın ifade ettiği haramlık hükmü, keffaretle son bulur.

Keffaret yapıldıktan sonra, yaklaşmaya engel olan haramlık or­tadan kalkmış olur. Zıharın hükmü, koca veya kadından birinin vefatı ile de son bulur ve keffarete de lüzum kalmaz.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com