Bir kimse, "eğer ben şu işi yaparsam, veya filanın evine gi­dersem karım boş olsun" derse ve sonra o işi yaparsa veyahut fi­lanın evine giderse karısı bir talakla boş olur.

Boşamayı, önceden meydana gelmiş olan bir şeye bağlayarak konuşursa, derhal talak vaki olur. Mesela, "Ben hayatta isem boş olsun" demek gibi. Talakın, mümkün olmayan bir şeye bağlanması hükümsüzdür. Bir kimse karısına: Balık

ağaca çıkarsa benden boşsun" derse bir şey olmaz. Çünkü balığın ağaca çıkması mümkün değildir. Bu işin vukuu mümkün olmadığı için böyle bir söz boş bir sözdür.

Talakın gelecek zamana bağlanması ise muteber sayılmaktadır. Bir kimse karısına: "Yarın benden boş ol, yahut iki gün sonda benden boş ol" derse, ertesi gün ve yahut ikinci gün tanyeri ağarması ile karısı kendisinden boş olur. Zamanın girmesi ile boşama tahakkuk eder.

Talakı, mülkiyeti henüz elde etmeden önceki bir zamana bağlayarak karısını boşarsa, mesela, bu gün kendisiyle nikah­landığı karısına, "Sen dün benden boş idin" derse karısı kendi­sinden boş olmaz. Bu husus da alimler arasında ihtilaf yoktur. Çünkü talakı, mülkiyete zıt olan bir zamana isnad etmiştir.

Yine bir kimse karısına: "Seninle evlenmezden önce, sen benden boşsun" derse talak vaki olmaz.

Bir kimse karısına "İnşallah benden boşsun" dese, karısı boş olmaz.

Özetleyecek olursa: Bir şarta bağlı olarak karısını boşayan adamın karısı, o şart yerine gelince boş olur.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com