Henüz evlenmeden, daha evlenme anlaşması yapılırken boşama hakkı kadında olmak şartıyla evlenmek caizdir. Bundan başka, evlendikten sonrada bu hak kadına verilebilir.

Koca boşama işini karısının eline bırakabilir. Kadını isteğine bırakılan boşama işinden, koca geri dönemez. Bulunulan mecliste, kadının isteğine bağlı kalır. Kadın isterse kendini boşar, isterse boşamaz.

Bir kimse, karısına: "Kendini boşa" derse, bulunduğu meclis devamınca kadında kendisini boşama hakkı vardır. Kadın, bulunduğu meclisten kalkarsa, yahut başka bir işe koyulursa, elinden yetki çıkar.

Erkek, karısına; nefsini seç deyip de karısı; seçtim dese, bir bain talak meydana gelir.

Kadın, "ben nefsimi bir talakla seçtim", yahut "bir talakla boşadım derse," bir ric'ı talak vaki olur.

Bir erkek, üç talak niyyet ederek karısına: "Yetkin elinde­dir." dese de, karısı: "Ben nefsimi birle seçtim" diye cevap verse, üç talakla boş olur. Fakat nefsimi bir talakla boşadım yahut nef­simi bir talakla seçtim, demiş olursa, bir bain talak olur.

Bir kimsenin niyyeti olmaksızın karısına: "Kendini boşa" demesine karşılık, karısı: "Kendimi boşadım" dese, bir ric'i ta­lak olur. Fakat kocası üç talak niyyet etmiş olsa ve karısı da kendini üç talakla boşasa üç talakla boşanmış olurlar.

Bir kimse karısına, "kendini boşa," dedikten sonra bu sö­zünden cayamaz, geri dönemez. Fakat kadın bulunduğu meclis­ten kalktıktan sonra bu hakkını kaybeder. Fakat karısına:

"İstediğin zaman kendini boşa" derse, kadın gerek mecliste, ge­rekse meclisten sonra kendini boşayabilir. Koca artık karısını azledemez, vekalet meselesi gibi değildir. Vekalet işinde, mü­vekkil dilediği zaman azledebilir. Mesela:

Bir kimse, bir adama: "Benim karımı boşa" diye yetki verse, bu vekil hem bulunduğu mecliste, hem de meclisten sonra boşama hakkına sahip olur. Yetki veren koca da, her dilediği anda sözünden dönebilir.

Karısına: "Kendini üç talakla boşa" dese, kadın da bunun üzerine: "Ben bir talakla boşadım" cevabında bulunsa, bir ric'i talak vaki olur. Aksine olarak karısına: "Kendini bir talakla boşa" dese de karısı kendini üç talakla boşasa, hiç bir şey olmaz.

Bir koca, karısına: "Her ne zaman dilersen boşsun" dese, kadının birer birer üç defa kendisini boşamaya hakkı olur, an­cak bir sözde üç talakla boşama hakkına sahip olamaz.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com