Cinsi münasebete gücü yetmeyen kimseye, fıkıh ıstılahında "innin" denir. Böyle bir illete tutulmuş olan erkeğin karısının kocasından ayrılmak için dava açmaya hakkı vardır. Eğer koca iktidarsızlığını kabul ederse, hakim dava anından itibaren mahkemeyi bir kameri yıl erteler. Bu müddet zarfında temas olursa, artık davaya lüzum kalmaz. Fakat iktidarsızlık yine de­vam ederse, kadının talebi üzerine hakim aralarını ayırır.

Bu ayrılık bir bain talak olur. Kadına, halvet olması sebebiyle tam mehrini vermek gerekir ve kadın iddetini bekler.

Yumurtaları alınmış (buruk) bir erkeğin durumu İnnin gibidir.

Tenasül aleti kesik olan erkek, kadının istemesiyle yine mahkemece derhal karısından ayrılır.

İktidarsızlıkla ilgili bir hadise Hz. Resülüllah zamanında olmuştu:

Ashab'dan Rifaa (r.a.) karısını boşadı. O da Abdurrahman bin Ezzebir ile evlenmişti hadise onunla ilgilidir.

Aişe (r.a.)in şöyle dediği rivayet olunmuştur:

Rifaatü'l-Kurazi'uin zevcesi (iken boşanan kadın), Peygamber (s.a.v.)e gelerek:

- "Ben, Rifaa'nın (nikahı) altında idim. O, beni boşadı ve talakımı (n tamamını) kesinleştirdi. Ben ondan sonra Abdürrahman bin Zebir ile evlendim. Onun yanında, elbisenin pürçeğini andırandan başka, bir şey yok" dedi. Resul-i Ekrem bunun üzerine:

- "Sen Rifaa'ya dönmek mi diliyorsun?" dedi.

Kadın:

- "Evet" cevabını verdi. Resul-i Ekrem:

- "Asla! Sen onun balcağızından, o da senin balcağızından tatmadıkça (bu olmaz)" buyurdu.

(Mişkat s. 284; Müslim c.4,s.154)

Kocası, "Ya Resülallah! Yemin ederim ki yalan söylüyor. Ben onu ham deri gibi yere çalıyorum. Ama o dik kafalılık edip eski kocasını istiyor" dedi. Resülüllah Efendimiz, adamın yanındaki iki oğlunu gördü ve "Bunlar senin oğulların mı?" dedi. O da "Evet" deyince, kadına "Buna rağmen bu iddiada bu­lunuyorsun. Bu çocuklar karganın kargaya benzemesi gibi babalarına benziyorlar" dedi. Yani, eğer adamın erkekliği olmamış olsaydı çocukları da olamazdı.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com