Boşama ehliyeti ve salahiyeti erkeğe aittir. Karısını boşamak isteyen erkekte şu şartlar aranır:

Erkeğin akıllı olması, erginlik çağına ermiş ol­ması, uyanık bulunması.

Bir kölenin karısını efendisi, bir çocuğun karısını da babası boşayamadığı gibi, delinin de, karısını boşaması geçerli sayılmaz. Şayet deli olan kimse, henüz akli muvazenesini kay­betmeden önce, karısının boş olmasını bir şarta bağlar, sonra deli olursa ve deliliğinde o şart tahakkuk ederse karısı ondan boş olur.

Büluğ çağına ermeyen çocuğun talakı da geçerli değildir. Bunak olan, yahut baygın halde bulunan kimsenin boşaması ve uyuyanın ağzından çıkan boşamakla ilgili söz de geçerli değildir.

Sözünden gerek hakiki ve gerekse mecazi bir mana kasdet­meyip şaka niyeti ile yaptığı boşama geçerli sayılır. Çünkü yu­karda geçtiği gibi, Resulüllah (s.a.v.):

"Üç şey vardır ki, cid­disi de ciddi, şakası da ciddidir. (Onlar) Nikah, talak ve ric'at (boşadığı kadına dönmek) buyurmuştur.

Mükreh (boşanmaya zorlanan kimse) ve sarhoş olanın boşaması geçerlidir. Sarhoş olan kimsenin sarhoşluğu isterse sulu içkilerden olsun, isterse afyon, esrar, eroin ve benzerleri gibi maddelerden olsun, fark etmez. Dilsiz olan kimsenin talakı ise işaret ile olur. Yani kendine mahsus işaretle boşadığı za­man, o boşama da geçerlidir.

İşaret yerine yazı yazsa, o yazıyla da boşama yerine gelmek­tedir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com