Peygamberimiz buyuruyarlar ki:

"Üç şey vardır 'ki ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: (Onlar): Nikah, boşama ve ricat (boşadıktan sonra zev­cesine dönüş yapmak) dır."

(İbni Mace c, 1, s. 658).

Nikah ile kurulan yuva, dini bakımdan büyük bir ehemmiyet kazanır. Onun kopmasına sebep olacak bir sözü, hiçbir erkeğin ağzına almaması lazımdır. Şayet böyle bir sözü ağzından çıkaracak olursa neticesine katlanması gerekir. Öfkesi geçtikten sonra "Ben onu şaka söylemiştim, veya niyyetim başka idi" demesi hukuki bir kıymet ifade etmez. Nikah da böyledir. Bir kimse, bir şahsa hitaben, "Senin beşikteki kızını şu kadar mehir karşılığında ve şu şahidlerin huzurunda oğluma nikahladım" dese, babası da ''Verdim'' demiş olsa, dinen nikah olur ve bunu başka birine nikahlaması haram olur. Kişi gerek nikahta, gerekse kadın boşamakta önce iyi düşünmeli, sonra ağzından çıkacak sözü konuşmalıdır.

Bir kimse hanımını boşamayı kalbinden geçirmiş olsa, boşama ile ilgili bir lafzı söylemedikçe boşamış olmaz. Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı bu merkezdedir.

Fakat, bugün boşa, yarın al, tekrar boşa birkaç ay sonra pişman olup tekrar müracaat et, sonra kalk gene boşa! Bu iş oyuncak değildir. Bu gibi sözler infilak eden şeyler gibidir, oy­narken patlar ve bir yuvayı harap eder.

Kadın boşarken de çok dikkat etmeli, çok düşünmelidir.

Yuvanın dağılmaması için elinden gelen gayreti göstermeli, ancak çaresiz kalınca boşama işine başvurmalıdır.

Peygamber Efendimiz hazretleri buyuruyorlar:

"Allah'a göre helalların en sevimsizi (dini bir sebebe dayanmayan) boşamadır." 

(İbni Mace c. l, s. 650).

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

 

   
© incemeseleler.com