Bir erkek, boşamak istediği karısını bir kere boşayabileceği gibi, ayrı ayrı zamanlarda veyahut toplu olarak iki kere veya üç kere boşayabilir. Ancak doğru ve münasip olan "toplu halde boşamamasıdır. Üç kere boşamak istese bile, teker teker ve ayrı ayrı zamanlarda boşaması uygun olur. Çünkü toplu olarak, bil­hassa üç talakla boşarsa, pişmanlık duyup karısını tekrar al­mak isterse buna hiçbir çare bulamaz.

Sünen-i Ebu Davud'da Mücahid'den rivayet edilmiştir:

Mücahid diyor ki: "Ben İbni Abbas'ın yanında bulunuyordum. Bir adam gelip karısını üç talakla boşadığını söyledi. İbni Abbas süküt etti. Hatta ben onun karısını kendisine reddedeceğini (karısını tekrar alabilecek olduğunu söyleyeceğini) sandım. Sonra ibni Abbas şöyle dedi: "Sizden biriniz kalkar abdallar gibi iş işler, sonra ey İbni Abbas, ey İbni Abbas der. Şüphesiz Allahü Teala: " ... Kim de Allah'tan korkarsa, ona bir çıkış yolu ihsan eder" buyuruyor. Şüphesiz ki sen Allah'tan korkmadın.

Bunun için sana bir çıkış yolu bulamıyorum. Sen Rabbine asi oldun, karın da senden kesinlikle boş oldu."

(Ebu Davud, c,1, s. 508),

İmam Malik'in Muvatta'ında şöyle rivayet edilmiştir:

Adamın biri Abdullah ibni Abbas'a: "Ben karımı yüz talak ile boşadım. Bana ne lazım geldiği hususunda görüşün,nedir?", dedi. Bunun üzerine Abdullah ibni Abbas şu cevabı vermiştir:

"Karın senden üç talak ile boş olmuştur. Doksan yedi talak ile de Allahü Teala'nın ayetlerini eğlenceye aldın."

Yine İmam Malik'in Muvatta'ında şöyle rivayet edilmiştir':

Adamın biri İbni Mes'ud'a gelerek: "Ben karımı sekiz talakla boşadım" dedi. Bunun üzerine ona: "Sana ne denildi?" diye sordu.

Adam: "Karımın üç talak ile boş olduğunu söylediler" dedi.

İbni Mes'ud: "Doğru söylemişler, o dedikleri gibidir" diye karşılık verdi.

Üç talakın kullanılış tarzı şu dört şekilden biri ile olmak­tadır:

1- Ayrı ayrı zamanlarda ve birer birer boşama yaparak üç talakı kullanmak ile.

2- Önce bir, daha sonra iki talak ile boşamak suretiyle,

3- Önce iki, sonra bir boşama vermek ile,

4- Bir defada üç talak vermekle.

Bir defada üç talakı birden kullanmak, bid'at olup sünnete aykırı bulunmaktadır. Boşamanın sünnete ayrılığı ile, geçerli olması birbirinden ayrı şeylerdir. Bu dördüncü şekil boşama, sünnete uygun bir ayrılış şekli olmamakla beraber geçerli sayılmaktadır. Bu hususta dört mezhebin fakihlerinin görüşleri aynı bulunmaktadır

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com