Bu ayet-i celile ve hadis-i şerifin manalarına göre sünnet olan talak, kadının aybaşında kirlendiği zamanda değil, temiz halinde kendisiyle cinsi münasebette bulunmayarak yapılan ta­laktır. Kadın hayızlı iken, veya temiz olan kadınla cinsi müna­sebette bulunduktan sonra onu boşamak, sünnet üzere boşama değildir. Buna din örfünde ''bid'î olan talak" denir.

Bid'i talakın karşılığında kullanılan Sünnî talak, "Kadını temiz halinde ve kendisiyle cinsı münasebette bulunmaksızın, iki şahidin şehadetiyle boşamaktır" diye tarif edilmektedir. Boşama haddi zatında çirkin ve kötü bir

Şey olmakla beraber bunun çeşitleri arasında İslam dininin gü­zel gördüğü nevine sünni talak deniliyor. Bunun manası da güzel ve meşru olan talak demek olur.

Meseleyi şöyle toparlayabiliriz:

Boşanma yeterliğine salip olup da karısını boşama ihtiyacını duyan kimse, karısının temiz bulunduğu zaman, kendisiyle cinsi münasebette bulunmadan evvel bir talak ile başar. Şayet pişman olup karısına müracaat etmez ve bir talak ile daha boşamak isterse, karısının diğer bir hayız görmesine kadar bekler. Karısı hayız görüp temizlendiği zaman ikinci talak ile başar. Bundan sonra pişmanlık duyup karısın boşamaktan vazgeçerse, kalan bir talakla karısını tutar. Yok üçüncü talak ile boşamak isterse o zaman karısının yine bir hayız görmesine kadar bekler. Kadın hayız görüp temizlenince üçüncü talak ile karısını başar. Bu suretle karısından alakası kesilmiş olur. Artık o kadını, bir veya iki talakla boşayıp pişman olduğu vakit aldığı gibi alamaz. Kadın bir iddet daha bekledikten sonra istediği kimse ile evlenebilir. Başka kocaya varıp ikinci defa vardığı kocasından usulüne göre boşanmadıkça veya ikinci kocası ölüp ondan sonra 4 ay 10 gün iddet beklemeden, ilk boşandığı kocası ile asla evlenemez.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com