Boşanmanın sayısı hür olan kadınlar için üç talaktır. Cariyeler için ise ikidir. Yani erkek, hür olan karısını üç kere boşama salahiyetine sahiptir. Bir erkek karısını, bir veya iki ric'i talakla bşasa tekrar iddet içinde yeni bir nikah yapmaksızın alabilir. Fakat iddet çıkmış olursa, yeni bir nikah yapmak lazımdır. İkinci defa boşadıktan sonra üçüncü defa boşarsa, yahut bir defada üç talakla boşarsa, boşadığı kadın başka kocaya varıp o kocasından boşanmadıkça onu alamaz.

Yani boşadığı kadın, iddetini tamamladıktan sonra, başka bir erkekle evlenir. Zamanla ikinci kocası ile de ya aralarında geçimsizlik çıkar ayrılırlar veya kocası ölürse, iddetini tamam­ladıktan sonra eski kocasıyla evlenebilir.

Talakın (boşamanın) üç defa meşru kılınması, nefsin tec­rübe sahibi olması ve ıslah edilmesi içindir. Erkek herhangi bir sebepten dolayı karısını boşamaya lüzum hisseder, kendisini karısına muhtaç değilmiş gibi göstermek ister. Fakat boşadıktan sonra yapmış olduğu bu işten pişmanlık duyar. Böyle bir durum karşısında boşamış olduğu karısını -üç talakla boşamamışsa- iddet çıktıktan sonra, tekrar nikahla alıp hatasını düzeltmiş olur.

Bir erkek, boşamak istediği karısını bir kere boşayabileceği gibi, ayrı ayrı zamanlarda veyahut toplu olarak iki veya üç kere de boşayabilir. Ancak doğru ve münasip olan, toplu halde boşamamasıdır. Üç kere boşamak istese bile, teker teker ve ayrı ayrı zamanlarda boşaması uygun olur. Çünkü toplu olarak bil­hassa üç talakla boşarsa, vuku bulacak herhangi bir pişmanlık neticesi başvuracak bir yer bulamaz. Yani karısını tekrar al­mak isterse, buna hiçbir çare bulamaz. Bunun içindir ki, meşru olan talak (boşama) üç nevi olarak zikredilmiştir:

1- Ahsen = En güzel talak,

2- Hasen = Güzel talak,

3- Bid’î = Çirkin ve günah olan talak.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com