Aişe (r.a.)dan rivayet olunmuştur: "Ben, Resülüllah (s.a.v.) ile birlikte aynı kaptaki sudan gusl ederdim"

(İbni Mace c. ı, s. ı33).

Ümmü Seleme (r.a.)nın kızı Zeynep, peygamberimi­zin hanımı Ümmü Seleme'den naklen rivayet etmiştir:

Ümmü Seleme ve Resülüllah (s.a.v.) ikisi bir kaptan gusl ederlerdi."

(İbni Mace c. ı, s. ı34).

Aişe (r.a.)dan, Peygamber (s.a.v.)den bahseden bir hadis-i şerif şöyle naklolunmuştur: "Her ikimiz na­maz için (aynı kaptan) birlikte abdest alırdık”

(İbni Mace c. ı, s. ı35).

Kadınla kocasının birlikte abdest alması caizdir. Boy abdes­tinde bir engel olmadığı yukarıda açıklanmış bulunmaktadır.

Namaz abdestinde ise bir engelin hiç bulunmayacağı anlaşılmış olmaktadır.

Bu müsaade, Hanefi mezhebine göredir. Şafii mezhebinde ise, aynı kaptan abdest alırken, erkeğin elinin hanımının el ve koluna değmemesi gerekir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eserin başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com