"Resulüllah (s.a.v.) kendisini erkeğe benzetmeye uğraşan kadına da, kendini kadına benzetmeye özenen erkeğe de lanet etti."

(Tuhfetü'l-Ahvezi c. 8, s. 69)

"Dört (sınıf kimse), dünya ve ahirette lanet­lenmişlerdir. Melekler de "Amin" demiştir.

1- Allah erkek olarak yarattığı halde kendini kadınlaştırıp hanımlara benzemeye özenen.

2- Allah dişi olarak ya­rattığı halde erkekleşen ve kendini erkeklere benzeten kadın.

3- Kör bir kimseyi (yanlış yola çevirip) kaybol­masına sebep olan kimse.

4- Evlenmeye (mali ve bedeni gücü olup da bekar duran) adam! Allah, ancak Zekeriyya (a.s.) ın oğlu Yahya (a.s.)ı bekar olduğu halde günaha bulaşmaktan korumuştur."

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 105)

Resulüllah (s.a.v.)e ellerine ve ayaklarına kına yakılmış bir adam getirilmişti.  Bunun üzerine Resulüllah (s.a:v.):

- "Bu kimsenin hali nedir?" diye sordu. Ashap:

- "Kendisini kadına benzetmeye özeniyor" dediler.

Resulüllah tarafından emir verildi ve o şahıs uzak bir yere sürgüne gönderildi.

- “Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyecek misiniz diye soruldu. Resul-i Ekrem Efendimiz

- "Bana namaz kılanları öldürmek yasak edildi buyurdu.

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 105)

Yukarıdaki hadis-i şerifte, kına kullanan şahsın sürgüne gönderildiği ifade edilmektedir. Kına ile ilgili yasak, el ve ayak içindir. Halbuki el ve ayaklarını kadınlar kınalarlar. Saç veya sakalı kına ile boyamak ise yasaklanmamış, üstelik ağaran saç­ların kına ile boyanması tavsiye edilmiştir.

İbni Abbas'ın (r.a.) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, sakalını kına ile boyamış bir adam, Resulüllah (s.a.v.) efendimizin yanına uğramıştı. Peygamber (s.a.v.) "Şu kına ne hoş olmuş" buyurdu. Sakalını kına ve "Ketem" ile boyamış olan başka bir şahıs, efendimizin huzuruna gelmiş. Allah'ın Resulü onu görünce "Bu renk şu evvelkinden daha güzel olmuş" buyurdu. Sarı renk kına ile sakalını boyamış bir başka şahıs gelmişti. Resulüllah (s.a.v.), onu görünce "Bu hepsinden daha güzel olmuş" buyurdular.

(Ebu Davud c. 4, s. 86).

Enes bin Malik (r.a.)in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise "İhtiyarlık alameti olan beyaz saç ve sakalları kınalayarak değiştirin, siyahlamaya yaklaşmayınız" buyrulmaktadır.

(Müsned-i Ahmed bin Hanbel c. 3, s. 247)

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eserin başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com