"İpek elbise (giymek) ve altın (zinet) ümmetimin er­kekleri üzerine haram; kadınlara helal kılındı."

(Tuhfetü'l-Ahvezı c. 5, s. 383)

Kibirlenme ve başka kadınlara karşı böbürlenme olmadan, bir kadının altın takınması ve ipek giymesi caiz görülmüştür. Peygamber (s.a.v.) in hayatından bir örnek ile bu mevzuya açıklık getirmek isteriz. Habeşistan hükümdarı Necaşi ta­rafından Peygamberimiz'e altın zinet eşyası hediye gönde­rilmişti. Bunlar arasında, üzerinde Habeş taşı bulunan bir altın yüzük de vardı. Resul-i Ekrem (s.a.v.) onu bir çomakla aldı, yü­zünü başka tarafa çevirdi ve kızı Zeynep (r.a.) dan torunu olan Ümame binti Ebi'l-As'a uzattı ve ''Ey kızcağızım, (şunu) al da süs olarak kullan" buyurdu.

Altın ve ipek, erkeğe haram ise de kadınlara haram değildir. Kadınların, altını göstermeyecek kalınlıkta olmak şartı ile, ipek giymelerinde bir mahzur yoktur.

"-Ali (r.a.) demiştir ki: Resülüllah (s.a.v.) i gördüm.

Sağ eline ipek, sol eline de altın aldı sonra şöyle bu­yurdu: "Şu iki şey ümmetimin erkekleri üzerine ha­ramdır."

(Nesai c. 2, s. 285)

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eserin başka sitelerde yayımlamak yasaktır! Link verilebilir.

   
© incemeseleler.com