Yetişkin çağa gelmiş olan bir kadın, vücudunun diğer taraf­larını örteceği gibi, yabancı erkeklere karşı başını, saçını da örtmelidir.

Hz. Aişe validemiz haber veriyorlar ki:

Örtünme emri olan ayet gelince, bütün kadınlar başlarını öyle kapattılar ki, Resulüllah’ın arkasında sabah namazında sanki başlarında siyah kargalar varmış gibiydiler.

Başörtüsü, saçı tamamen kapatacak şekilde örtülmelidir.

Buluğ çağına gelen kadınların, hem namazda hem de namaz dışında başları kapalı olmalıdır:

Peygamberimiz buyuruyorlar ki:

"Allah, hayız görecek yaşa gelen kadının namazını, ancak baş örtüsü ile (kılması halinde) kabul eder."

(Ebu Davud c. l, s. l73)

Kadının baş örtmesi hem namaz için, hem de diğer zaman­lar için gereklidir. Namazda baş açık olur veya altını gösteren bir örtü bulunursa kılacağı namaz sahih değildir.

Başörtüsü aynı zamanda altını göstermeyecek kalınlıkta olmalıdır.

Şu hadis-i şerif bu hususu gayet güzel ifade etmektedir. Alkame bin Ebi Alkamelden annesinin şöyle dediği rivayet olunmuştur. (Ebu Bekir r.a.'in oğlu) Abdürrahman (r.a.)ın kızı Hafsa, Peygamber (s.a.v.) in zevcesi Aişe (r.a.)nın huzuruna girmişti. Hafsa’nın üzerinde ince bir başörtüsü bulunuyordu. Aişe (r.a.) onu alıp yırttı ve ona kalın (dokunuşlu) bir baş örtüsü verdi.

(Muvatta şerhi Zürekaani c. 4, s. 270).

Dihye bin Halife el-Kelbiyye diyor ki:

 

Resülüllah (s.a.v.)'e Mısır'dan ince keten kumaşları gelmişti. Ondan bir parça da bana verdi ve "Bunu ikiye böl, birisi ile kendine gömlek yap, diğerini de hanımına ver; kendine başörtüsü yapsın." dedi. Ben dönüp gideceğim zaman: "Hanımına söyle, altına bir kumaş daha giysin; saçlarını göstermesin." buyurdu.

(s. Ebu Davud, Libas: 39)

Demek ki başörtüsü hem başı ve saçı örtecek şekilde olmalı, hem de saçları göstermeyecek şekilde kalın olmalıdır.

Bir kadının her tarafı kapalı olup başı açık olsa, o kadın ka­palı sayılmaz. Başörtüsü bir simgedir. Usülüyle örtülürse İslamın, müslüman olmanın simgesi ...

Saçsız kadın düşünülemez, yani çirkin kabul edilir. Saç kadının süsü, zinetidir. Allah, Kur'an-ı Keriminde zinetlerin kapatılmasını emretmektedir. O bakımdan müslüman kadın için başörtüsü şarttır ..

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com