Bir gün Haşim oğullarından bir kaç kişi Hz. Ebübekir'in hanımı Hz. Esma'yı ziyarete gelmişlerdi. O sırada Hz. Ebübekir (r.a.)da geldi ve bu ziyaretten hoşlanmadı. Bunu da Hz. Resülüllah'a anlattı. Peygamberimiz "Kötü bir şey yoktur. Esma temiz bir kadındır" buyurdu. Sonra bu hususta ashabını ve bü­tün ümmetini ikaz mahiyetinde buyurdu ki:

 

"Bugünden sonra, kocası yanında olmayan bir kadının yanına kimse girmesin. İsterse iki veya üç kişi olsunlar."

Böyle hareketlerin tehlikesini izah bakımından Peygambe­rimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki:

"Bir erkek (yabancı) bir kadınla başbaşa kalmaya görsün, üçüncüleri mutlaka şeytan olur"

(Mişkat s. 269)

Ümmü Ala (r.a.)dan rivayet olunmaktadır: Ben hasta iken Resulüllah (s.a.v.) bana "Geçmiş olsun”a gelmişti. Bana: "Ey Ümmü Ala, sana müjde ediyorum. Zira Müslümanın hastalığı hayra vesiledir. Ateşin, gümüş ve altının kirini giderdiği gibi, Allah da has­talık sebebiyle, o kimsenin hatalarını giderir (bağışlar)”buyurdu.

(Ebu Davud c. 3, s. 184).

Bir kimse, efendimizin bu ziyaretlerini dikkate alarak, hasta bir kadını ziyaret etmek isteyebilir. Bu isteğini yerine getirme­den önce şu hususlara dikkat etmelidir:

a) Hastanın veya ziyaretçinin yanında en az başka bir kimsenin bulunması,

b)    Kadının, tesettüre riayet etmiş olması,

c)     Ziyaret edecek erkeğin, yakını olması,

d)Böyle bir ziyaretin dedikoduya sebep olma ihtimalinin bu­lunmaması.

Böyle durumlarda bir erkek hasta bir kadını ziyaret edebilir. Bir kadın dulolup evde yalnız olabilir. En büyük tehlike onun yanına gidip orada gecelemektir. Peygamberimiz buyuru­yorlar ki:

"Dikkat edin! Hiçbir erkek, asla dul bir kadının yanında gecelemesin. Ancak nikahladığı veya (kendisinin) mahremi (yani yakını olan kadın müstesna)."

(Mişkat s. 268).

Hadis-i şerifte "Dul" ifadesi vardır. Bundan, dul olmayan­ların yanında gecelemenin caiz olacağı manası anlaşılmaz. Dul da olsa bakire de olsa, onunla aynı odada gecelemek haramdır. Dulolanlar bakire olanlara göre daha açık ve rahat olacak­larından bu ifade kullanılmıştır. Kızlar ise onlara göre daha çe­kingen olurlar.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com