Bir müslümanın, avret mahallini, yani erkeklerin diz ka­pakları ile göbeklerinin arasını, kadınların da el, yüz ve ayak hariç vücutlarının tamamını namaz, zikir ve benzeri ibadetler esnasında da örtmesi farzdır. Bu örtmenin, ibadetlerin başından sonuna kadar devam etmesi de şarttır. Örtülmesi şart olan bir uzvun dörtte biri veya daha fazlasının bir rükun eda edecek kadar açık kalması, namazı ifsad eder. Muhtelif uzuv­lardaki açıklıkların tamamı bir uzvun dörtte biri kadar olursa yine ifsat eder.

Zikir ve sohbet hallerinde de münasip kıyafeti takınmaya ­dikkat etmek lazımdır. Zira sohbet de ibadettir. Sohbet eden hatiplere gelince, her hususta olduğu gibi tesettür hususunda nümune olmalı, giyim kuşamları (halleri) ile de nasihat atmelidirler.

Kadının namazdaki tesettürü tam olması için yüz, eller ve ayaklar hariç, vücudunun her tarafı ve hatta baştan aşağı sarkan saçları kapalı olmalıdır. Avret olan uzuvlardan birinin dörtte birinin, namaz içinde üç tesbih okunacak kadar, mesela bir rüku veya bir secde eda edecek kadar açılması halind na­maz sahih ve makbul olmaz.

(İbni .Abidin c.1 s. 376-379

Avret sayılan uzuvlardan biri açık iken bir rükün (namaz içindeki farzlardan biri) eda edilecek olsa, namaz bozulur. Şayet açılan uzvu hiç eğlenmeden örterse, namazın caiz ve sahih olacağıda fıkıh bilginlerinin ittifakı vardır.

Bir kadın, elbisesi olduğu halde giymese ve kimsenin bulunmadığı karanlık bir odada kendi başına çıplak halde namaz ­kılsa, fukahanın ittifakı ile namaz caiz ve geçerli sayılmaz.

(İbni .Abidin c.1 s.375

Namaz içinde örtülmesi farz olan kadın vücudu, bir bütün olarak mütalaa edilmemiştir. Vücut parçaları, önceki sahifelerde gösterildiği üzere, ayrı birer uzuv kabul edilmiştir. Belirtilen uzuvlardan birinin dörtte biri, bir rüku veya secde (üç tesbih okuma) müddeti kadar açık kalsa, namaz bozulur. Bunda takip edilecek ölçü, açılan uzvun kendisinin dörtte birini dikkat ­almaktır. Mesela, açılan kulak ise onun dörtte biri; saç ise, onun baştan aşağı sarkan kısmının dörtte biridir.

Her kadın, namazda giyeceği elbisenin kol ve etek taraf­larının normalden daha uzunca olmasına dikkat göstermelidir. Zira rüku ve secde hallerinde elbisede bir çekilme olacak uzuv açıkta kalacaktır. Elbisenin namaz içindeki durumunu dikkate almak gerekmektedir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com