Çocuklar, lafın mecazını-kinayelisini anlamazlar. Onu için ağızdan çıkan sözlere dikkat etmelidir. Yaramazlık yapan çocuğa "Senin kulaklarını koparırım" deseniz hakikaten kopa­racağınızı zanneder. "Bak yaramazlık yapma seni öldürürüm” derseniz, öldürecek sanar. Kulağın koparılacağını veya öldürü­leceğini bekleyip duran insan ne halde olur?

Onlara daima yumuşak konuşmalıdır.

"Söz var kestire başı, söz var kese savaşı" demişler. "Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır."

Ancak, onun anlayacağı seviyede konuşmalıdır. Hz. Enes diyor ki:

"Ben Hz. Resülüllah'a 10 sene hizmet etim. Bana bir defa bile öf demedi. Ne için yaptın veya şöyle yapmalı değil miydin? demedi.

Ölçü budur ....

Çocuklara yapacağımız konuşmalar, vatanperverlik, mer­hamet, dine bağlılık gibi üstün meziyetleri geliştirici şekilde ol­malıdır.

Oruçlu zamanda, aç olan, yiyeceği bulunmayan insanları hatırlatmalı ve şükrü öğretmelidir. Katı kalpli değil, merha­metli ve iyiliksever olmaları için gayret etmelidir.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com