Çocuğu dünyaya gelen kimsenin şu hususlara riayet etmesi lazımdır:

Oğlan olunca sevinip, kız olunca üzülmemeli

Çocuğu dünyaya gelen kimse müjdelenince, doğan çocuğu bir nimet bilip hemen Allah'a şükretmesi gerekir. Peygamber aleyhisselam, "Evlat kokusu, Cennet kokusu­dur" buyurmuştur. Çocuğun ağlamasından ana-baba mütees­sir olmamalıdır. Çünkü O'nun ağlaması ana ve baba için duadır.

Doğan çocuk erkek olduğu vakit sevinip kız olduğunda üzülmek, dinen doğru değildir. Zira bunların hangisinin daha hayırlı ve ana-baba için daha yararlı olacağını Allah'dan başka hiçbir kimse bilemez. Bu hususu zemmetmek üzere Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki:

"Onlardan birine kız (doğum) müjdesi verilince, kendisi pek öfkeli olarak, yüzü simsiyah kesilir. Verilen müjdenin tesiriyle toplumdan gizlenir. O (doğa) (sağ bırakıp) hakaretle mi tutacak, yoksa onu toprağa mı gömecek (kendi kendine düşünür). Bak, hük­medegeldikleri şey ne kötüdür!"

Yine Allah Teala buyuruyor ki:

"Göklerin ve yerin mülk (ve tasarruf) u Allah'ındır.

Ne dilerse yaratır. O, kimi dilerse ona kız (evlat) lar bağışlar, kimi dilerse ona erkek (evlat) lar lütfeder. Yahut (çocuklar) erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse onu kısır bırakır. Şüphesiz O, hakkıyle bilendir, (her şeye) kaadirdir."

(Şura suresi, ayet: 49-50)

İkinci ayet-i celile de kız evladı önce zikredildiğine göre onun daha hayırlı olduğuna işaret buyurulmaktadır. Öyle ise çocuk dünyaya geldiği vakit, eğer kız ise o zaman daha çok memnun olmak lazımdır.

Erkek çocuk doğduğu zaman fazla sevinip kız çocuğun doğumuyla üzülmemelidir. Zira hayrın hangisinde olduğu bi­linmez. Nice erkek çocuk sahibi vardır ki, oğlunu kız olmasını temenni etmektedir. Belki kızların anne-babaya sağladığı ra­hatlık, erkek çocuklarının sağladığı rahatlıktan daha fazladır. Kızları yetiştirmek hususunda elde edilen sevab daha boldur.

.

.

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com