Çocuk aldırtmak veya düşürmek dinen kabul edilebilecek bir zarurete dayanmadıkça cinayet sayılmaktadır. Ananın hayatını tehlikeye düşürücü her vaziyette, kürtaj, mesleğinde mahir bir doktorun kararıyla olursa caizdir.

Hanefi mezhebine göre doğuma mani olmayı mübah kılan mazeretler şunlardır:

1- Hamileliğin, emzirmekte olduğu çocuğun sütüne zarar vermesi ve babanın sütanne tutacak güçte olmaması,

2- Ortamın bozuk olup İslamı terbiyenin mümkün olma­ması,

3- Kadın hasta olup, uzman ve müslüman tabip tarafından, hamileliği sebebiyle hastalığının artacağının ve bir hastalığın ortaya çıkacağının söylenmesi.(17)

Görüldüğü gibi fakirlik ve rızık meselesi bu konuda doğrudan bir sebep olarak kabul edilmemiştir. Hiçbir zaruret olmadan kürtajın cinayet olduğu zikredilmişti. Şimdi de bu ci­nayetin derecelerini görelim:

İlk kademesi, meninin ana rahminde kadının menisiyle birleşip hayatı kabul edecek bir vaziyete gelmesidir. Bu vaziyet­teyken yuvayı bozmak mekruhtur. Bu devre ilk 40 gündür ve nutfe devresidir. Donmuş kan ve et parçasına intikal ettikten sonra, onu düşürmek veya aldırmak kerahet-i tahrimiye ile mekruhtur. Bu devre 40 ile 80 gün arasıdır ve alaka devresidir. Yaratılış tamamlandıktan sonra, yani 4 aydan sonra düşürmek veya kürtaj yaptırmak bi'l-ittifak haramdır.(18) Çünkü 120 günd­en sonra cenine ruh üflenir, bir zaruretten dolayı aldırmak bu zaman zarfında (yani ilk 120 gün içinde) caizdir. Çocuk can­landıktan sonra (4 aydan sonra) asla caiz değildir; katildir.(19) Bunu yapanların, şayet çocuk canlı doğar sonra ölürse, katil diyeti vermeleri ve katil keffareti yapmaları lazım gelir. Anne - karnında ölürse gurre lazım gelir. Gurre, diyetin onda biridir.

17) Reddü'l-Muhtar, c. 2, s. 380

18 ) İhya Terc. c. 2, s. 133

19) Hukuk-ı İslamiye Kamusu, c. 3, s. 149

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com