Bir anne ve baba çeşitli düşüncelerle çocuk sahibi olmak is­temeyebilir. Bunun çeşitli yolları vardır. Birincisi ve eskiden beri bilinen tabii bir yol olan "Azil" dir. Azil, cinsi münasebet ­meniyi dışarı akıtmaktır. Karısının rızası olması şartıyla, bu erkeğe caizdir. Ama kız evlat olmasından korktuğundan, veya yiyecek ve giyeceğini temin edemem düşüncesinden ileri geli­yorsa, caiz değildir. Fakat, "bu devirde Allah'ın istediği şekilde yetiştiremem" düşüncesiyle olursa caizdir.

Demiştik ki, azil, çocuk olmasın diye cinsi münasebette erkeğin menisini dışarı akıtmasıdır. Bazı ulemaya göre özürsüz azilde kerahet vardır. İmam-ı Gazali'ye göre buradaki kerahet "evla olanı terk" manasınadır. Bazı ulemaya göre hanımının izni olursa kerahetsiz caizdir. Bunlar, ashabdan bazılarının azilden Peygamberimize sorduklarını ve Peygamberimiz'in de izin verdiğini ifade etmekle beraber yine ashabın "Azil yaptığımız zamanlar da Kur'an nazil oluyordu ve Resülüllah efendimize sorulmuştu. Eğer kerahet olsaydı men edilirdik" sözlerini delil göstermektedirler. İbni Abidin Reddül ­muhtar'da, "Kadın izin verirse caizdir" dedikten sonra Fetevayı Haniye'den naklen "Günümüzde kadının izni olmadan da azil yapılır; çünkü zaman fesat ve fitne zamanıdır. İnsanlar çok bozulmuştur. İyi bir evlat yetiştirmek zordur"(16) demektedir. İnsan sağlığına en zararsız koruma şeklide azildir,

Hazreti Cabir'den şu hüküm de rivayet edilmektedir.

"Adamın birisi Allah'ın Resülüne gelerek dedi ki:

- Benim bir cariyem var. Aynı zamanda o cariye hur­malıkta da bizim hizmetimizi görür ve sakilik yapar. Ben ise arada sırada onunla buluşurum. Fakat onun gebe kalmasını is­temiyorum. (Ne yapmalıyım?)

Allah'ın Resülü (s.a.v.) şöyle cevap verdiler:

"İstersen azil yap. Fakat muhakkak ki, Allah ta­rafından ona takdir edilmiş ne ise olacaktır."

(Yani doğurması takdir edilmiş ise, azil yapsan dahi doğuracaktır.)

16) Reddü'l-Muhtar, c. 2, sh. 380

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com