İslam dini dört kadından fazla olarak beşinci bir kadınla ev­lenmeyi yasaklamıştır. Bu adete tecavüz etmek de nikaha mani­dir. Bir müslüman erkek, yukarıda tafsilatlı olarak beyan edildiği gibi, birden dörde kadar kadını nikahının altında bu­lundurabilir. Bundan fazlasını bir arada nikahla cem’edemez. Ancak bu dört kadından biri ölür, yahut boşanıp iddeti tamam olursa, o zaman erkek bir kadın daha nikahla alabilir.

Bir erkek dört kadından fazla olarak, mesela beş-altı kadın nikahlarsa, bunlardan evvel dört kadının nikahları sahih olur, beşinci ve altıncı kadınların nikahları sahih olmaz.

Erkeklere nisbetle kadın sayısı dünyada daha fazladır. Memleketimiz'de ve Avrupa'da birden fazla evliliğin aley­hinde bulunanlar, bu meseleye çözüm getirememekte, sadece konuşup durmaktadırlar. Yukarda saydığımız zarüretlere bir çare bulamayan Avrupa, ancak zinaya göz yummakla kaldı, başka bir şey değil. Tek evlilikte-sözde-israr edenlerin % 90'ı da ne gariptir ki, kendileri dahi tek kadınla yetinmemektedirler. Üstelik zinanın, fuhşun önüne geçilmediğini bildikleri için, bu kötülükleri yapanlar hakkında da "Onun özel hayatı, biz onun özel hayatına karışmayız" demektedirler. Başkasının özel ha­yatına yani zina yapmalarına karışmayanlar, nikahla birden fazla evlilik yapmasına pekala karışmaktadırlar. Yani; birden fazla kadınla düş, kalk; ama nikah yapma?!

Bunu neyle izah edebiliriz?

Böyle düşünenlerin, aile hayatını yok etmek gibi bir art niyetleri yoksa, gayeleri nedir?

Avrupa'da birden fazla evliliğe müsaade edilmediği için; zina, fahişe kadın ve piç çocuklar o memleketleri doldurmuş va­ziyettedir.

Büyük rakamlarda metres hayatı yaşandığını kim inkar edebilir? Böyle gizli ve gayri meşru hayat yaşanacağına, bir ni­kahla bu hayata meşruiyet getirilse de o kadınlar da cemiyetin yüz karası olmaktan kurtarılsa ve böylece beraber olduğu erkeğin normal karısı durumuna gelse kötü mü olur?

Metreslerin, kocasıyla ilgili hiç bir hakları olmadığı bilini­yor. Halbuki müsade edilip de onlar da nikahlansa, hiç olmazsa, sosyal güvenceye kavuşacaklardır. ..

Hiristiyanlığın da baştan beri taaddüd-i zevcatı yasak ettiğine dair bir delil yoktur. Meşhur Kral Şarlman'ın 2 krali­çesi ve bir çok odalıkları vardı.

Luter bile 2 kadın alınmasını tasvip ediyordu.

Eğer birden fazla evlilik kabul edilmez ve zinaya devam edi­lirse ne olur ...

Zina eden erkeğin karısı, namusuna sahip olmayan bir erkeğin karısı durumunda olur. O da bir ihtimal kocasından in­tikam almak için zinaya düşebilir. Bu durumda koca, karısı ta­rafından da zarara düşer .

Diğer taraftan, zinakar kocanın, karısının zina yapacağı erkeğin karısını da düşünmek lazım. O kadın da zarar göreceği gibi, zinakar erkeğin meşgul olduğu kadının kocası da, ihanete uğramaktadır. Bütün bu birleşmelerden meydana gelecek piçler ve çocuk cinayetleri ... Zührevı hastalıklar. Demek ki ortada nikah olmazsa, kötülükler çorap söküğü gibi ardarda gelmektedir.

Birden fazla evlilik dünyanın birçok yerlerinde resmen kaldırılmıştır. Ama gerçekte devam etmektedir. Demek ki bu, insan hayatından sökülüp atılması mümkün olmayan bir tatbi­kattır.

Çünkü öyle erkekler vardır ki, cinsel istekleri aşırı derece­dedir. Karısı da erkeğe ihtiyaç duymayan bir kadın olabilir. Yahut hasta olabilir veya başka bir kusuru bulunabilir. Şimdi bu erkeğin karısını boşayıp kendi haline terk etmesi mi, yoksa yanında tutarak ikinci bir hanım alması mı iyidir?

Yahut çok çocuk isteyen bir adamın karısı kısır olabilir.

Kısırdır diye boşayıp başka bir kadınla evlenmesi yerine, eski­sini de tutması daha iyi değil midir?

Birden fazla evliliğe karşı çıkanların hiçbiri bu meselelerin hiçbirine çare getirmeden karşı çıkmaktadırlar. .. Samimiyet­sizliğin daniskası. ..

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com