Kadın ve erkeğin nikahsız olarak bir araya gelmeleri caiz değildir. Nikahlı olarak bir araya gelmeleri ise cinsi münase­betle neticelenir. Bu hem bir muamele hem de bir ibadettir. Aynı zamanda bir ibadet olan nikah ve evlenme ile ilgili bilgileri, her müslüman kadın ve erkek, nikahlanmadan önce kendisine lazım olacak kadar öğrenmelidir. Çocukları da bu hususta tamamen cahil bırakmamalı ve onların merakla ve yanlış yoldan kötü bilgiler edinmemeleri için onları aşırıya kaçmadan bu hususta az da olsa bilgilendirmelidir. Bu hususta, kızlara anneler, oğullara babalar bilgi yönünden yardımcı olmalıdırlar. Bülüğ çağına geldiği halde rüya görüp cünüp olduğu halde yıkanmayan oğul ile, adet görmeye başlayıp da adeti kesildiği halde yine yıkanmayan ve yıkanmasını bilmeyen kızın günahı, önce anne babasından sorulacaktır. Mutlaka ama mutlaka herkes kendisine lazım olan dini olan cinsı bilgilere sahip olmalıdır.

Yetişkin insanlar eğer evli ve evlilikleri üzerinden de sene­ler geçmişse, onlara artık cinsı bilgiler vermeye ihtiyaç kal­mamıştır. Bundan sonra artık onlara kadınlarda soğukluk, er­keklerde zafiyet yani iktidarsızlık arız olabilir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com