Cenab-ı Hak Kur'an-ı Keriminde buyuruyor ki:

(Ey Peygamberin hanımları ve mü'min hanımları) "Hem evlerinizde oturun. Evvelki cahiliyet (devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini, göstere göstere) yürüyüşü gibi yürümeyin."

(Ahzab süresİ, ayet: 33)

Hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor:

"Kocanın karısı üzerindeki hakkı: (Kocasından izinsiz evden çıkmamasıdır. Eğer çıkarsa, kocası za­lim ve asi bir kimse olsa dahi, eve dönünceye yahut tövbe edinceye kadar Cenab-ı Allah ve gazap melekleri ona lanet ederler)" buyrulmuştur.

"Yukarıdaki Ayet ve Hadis-i Şerif gereğince müslüman kadının maddi ve manevi ihtiyaçlarını temin edecek, karşılayacak mahremi olan bir kimse olmaması veya bunların alakasızlığı halinde kadın elbetteki tesettür dahilinde meşru imkanlarla evinden çıkarak ihtiyaçlarını temin edebilir. Kocası bulunan kadın ise efendisinden izinsiz evinden çıkmaz ve bir tarafa gidemez."

"Bir kadının, efendisinden izinsiz bir yere gitmesi, izinli de olsa gittiği yerden geç gelmesi, erkeğine ağırlık ve nefret verir. Bu işin bir kaç defası koca tarafından muaf tutulursa da çok kere af edilmeyerek geçimsizliğe yol açar. Hele koca tarafından ihtar edildiği halde kadının dinlemeyerek gitmesi, efendisine karşı saygısız ve itaatsizliğinden dolayı da bütün bütüne huzur­suzluğa sebep olur.(13)"

Kadının, Allah'ın gadabına uğramaması için, kocasından izin almadan evden dışarı çıkmaması lazımdır. Kadının evin­den dışarı çıkarken koku sürmesi hiç doğru değildir. Çünkü hadis-i şerifte beyan edildiğine göre, kadınlar koku sürdükleri halde erkeklerin bulundukları yere uğrarlarsa zina yapmış gibi günah işlemiş olurlar. Erkeği izin verse bile hamama gitme­menin iyi kadınlık vasıflarından olduğu rivayet edilir.

Kadının, kocasının izni olmadan evinden dışarı çıkmamasının sebebi, kendisine gelecek olan zararlardır. Bu zararlardan kendisini korumak için kadın evinden dışarı ancak kocasının izniyle çıkar.

Bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz (s.a.v.)

"Kadın avrettir. O evinden çıkınca şeytan gözetler ve ardına düşer. Kadının Allah'ın rahmetine en yakın zamanı, evinin içinde oturduğu zamandır." b yurmuşlardır.

13) İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri, O. Karabulut

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com