İmam Gazali Hazretleri "Devlet Başkanlarına Nasihat" isimli eserinde cehennemlik kadınları şu şekilde anlatıyor:

1- Giyinmeye, kuşanmaya meyilli olan kadınlar ki, bunlar insanların maymun sıfatlı olanlarıdır.

2- Dünya hayatına ait ni'met bulamadıkları vakit vurmaya, kırmaya meyilli olan kadınlardır ki, böyle olanlar da köpek sıfatlı olanlardır.

3- Kocasına veyahut başkalarına karşı kibirlenip böbürle­nenler ki, bunlar yılan sıfatlı olanlardır.

4- Gece ve gündüz koğuculuk yapanlardır. Bunlar ise akrep sıfatı taşıyanlardır.

5- Evinde bulunan eşyayı başkasına satmaya meyilli olan kadınlardır ki, bunlar fare tabiatlı olanlardır.

6- Kocasına, yalandan hasta olduğunu göstererek hile ya­panlardır. Bunlar da, tilki tabiatlıdırlar.

7 - Akraba olmayan yabancı kimselerin tebrik ve taziyetle­rine gitmekle evinde durmayan ve böylece kocasını üzen kadınlardır ki, bunlar karga sıfatlı olanlardır. Bunların hepsi cehennemlik olan kadınlar' dır.

Bir kısım kadınlar vardır ki, onlar koyun tabiatlı'dırlar.

Onlar, daima ibadetle meşgul olanlardır. Bunlar bütün farzları eda ettikleri gibi, tüm haramlardan da kaçınırlar. Kocalarına itaat ederler. Böyle olan kadınlar dünya ve ahiret saadetine nail olurlar. . Bu nevi kadınlara İslam dini "saliha olan kadınlar" der. Saliha olan kadınlar ise ahirette Allah Teala'nın rızasına kavuşurlar, cehennem azabından kurtulur. Ne mutlu böyle olan kadınlara ...

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com