Peygamberimiz'e bir kadın gelmişti. Yanında henüz süt emen iki çocuğu bulunuyordu. Kadın Peygamberimiz'den bir şeyler istedi. Peygamberimiz de ona üç hurma verdi. Kadın iki çocuğa birer hurma verdi. Sonra çocuğun birisi ağladı. Kadın kalan bir hurmayı ikiye bölüp iki çocuğuna birer parça verdi. Onun bu hareketinden duygulanan Peygamberimiz buyurdu ki:

"Kadınlar, gebe kalıcıdırlar. Doğurucudurlar.

Emziricidirler. Evladlarına şefkat göstericidirler. Eğer kocalarına karşı yaptıkları nankörlük olmasaydı onların namaz kılanları cennete girecekti."

(İbni Mace)

Kadınların çoğunluğunun cehennemlik olmaları koca­larına itaat etmemelerinden ve kocalarından gördükleri iyilik­leri inkar edip nankörlük etmelerinden dolayıdır.

Kocasına itaat etmeyen bir kadının namazı dahi kabul olunmaz. Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: İki kimsenin namazı tepelerinin üstüne çıkmaz yani kabul makamına yük­selmez. Efendisinden kaçan kölenin namazı, kocasına isyan eden kadının namazı. Ne zaman bunlar geri dönerlerse; na­mazları ancak o zaman kabulolunur.

Kocaya karşı saygısızlık, dinimizin hoş görmediği bir şeydir.

O, ailenin reisi durumundadır. Kadının ona karşı saygısızlığı, ailenin diğer ferdlerine de sıçrar ve ev halkının arasında büyüğe saygı küçüğe sevgi sarsılır.

Kadının, kocasının yaptığı iyiliği; yiyecek ve giyeceği küçüm­semesi asla caiz değildir. Çünkü o nimeti ihsan eden Cenab-ı Hak'dır. Görünüşte onu getiren koca ise de hakikatte veren Allah'tır. O iyiliği hakir görmek, Mevla'nın gücenmesine yol açar. Bu da kadının azaba uğramasına sebep olur.

Kadın, cehennem halkından olmayı istemezse, kocasının yaptığı iyiliklere karşı "Kadirbilmezlik" yapmamalı ve en küçük bir hadise karşısında isyankar tavır takınıp, "Senden hiçbir zaman hayır görmedim" veya bu manaya gelecek bir sözü dememelidir. Kocası da onun durumunu dikkate alıp, günah işlemesine sebep olacak bir zorlamada bulunmamalıdır.

İsyan ve günaha sapmak isteyenlerin işini kolaylaştıran şey, "Mal ve servet" tir. Zira kötü yolda yürüyenlerin işini mal kolaylaştırır.

Kocasının çeşitli zahmet ve meşakkatlerle temin ettiği ka­zançla, ailesine ve evine almış olduğu giyecek ve yiyeceklere karşı kadının teşekkür etmesi gerekir.

Peygamber aleyhisselam, kocasına teşükkür etmeyen kadına, Cenab-ı Hakk’ın rahmet nazarı ile bakmayacağını be­yan buyurmuştur. Kadının kocasının iyiliklerine karşı teşekkürde bulunmaması, ona karşı sevginin azalmasına sebep olur. Bu da nankörlük etmek demektir ki, kadının cehenemlik olmasına sebeptir.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com