Peygamberimiz buyuruyorlar ki:

"Bir erkek, hanımını (şehvetini yerine getirme) ihtiyacı için çağırdığı vakit (kadın) fırın başında (ekmek pişirir) olsa bile, kocasının yanına gelsin"

(et-Terğib ve't-Terhib c. 3, s. 58)

Kadın, şiddetli bir hastalık ve adet hali gibi dinen meşru sayılabilecek bir mazereti bulunmaksızın kocasına karşı itirazlı bir tavır takındığı zaman erkeğin ona sevgi ve muhabbeti sarsılmış olur. Bunun peşine hoşnutsuzluk, onun ardına nefret takılır ve yuvanın ufkunda muhabbet güneşi kaybolmaya yüz tutar. Böyle endişe verici bir halin doğmaması için efendimizin hadis-i şerifi dikkate alınmalıdır. Meleklerin la'netine ve kocanın nefretine kendini hedef yapmamak için, üzerine düşen kadınlık vazifesini ihmal etmemelidir.

Bu kadar dini israrlara ve uyarılara rağmen hala bu hu­susta direnip, kocası kendisini cinsi ilişki için yatağına çağırdığı halde gelmeyen veya "şimdi geleceğim, az sonra geli­yorum" diye oyalayan kadınlar şu hadis-i şerifi ibret ve dikkatle okumalıdırlar:

"Az sonra diyen kadınlara Allah la'net etsin.

Kocası onu yatağına çağırır da "Az sonra (geleceğim)" der. Nihayet kocası uyur kalır.”

(Feyzü'l-kadir c. 5, s. 272).

Az sonra geliyorum demek ihmalkarlığın belirtisidir. Bu se­beple Resulüllah (s.a.v.) bu hadis-i şerifinde, geciktirilmesine müsade olmayan kadınlık vazifesini ihmal eden kadınları uyarmakta ve Allah'ın la'netine çarpmamaları için tembihte bulunmaktadır.

Cinsel ilişkinin evlilikte çok önemli bir yeri vardır. Bu hu­susta genellikle erkek isteğini daha fazla açığa vurarak karısını arzu eder. Bu yüzden karısı onun bu isteğini elinden geldiği ka­dar yerine getirmeğe gayret etmelidir. Kocalarıyla güzel güzel geçinmek ve bu dünyada sıcak bir yuvada hayat sürmek isteyen­ler, bu satırları, okuyup geçmezler, unutmazlar ve gereği gibi hareket ederler.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com