Ashabdan Abdullah bin Ömer (r.a.) bir gün birkaç arkadaşı ile beraber Hz. Aişe'ye gitmişler ve Resulüllah'dan gördüğü şeylerin en ilginç olanını kendilerine haber vermesini is­temişlerdi. Bunun üzerine Hz. Aişe validemiz, uzun bir müddet ağladıktan, derin bir ah çektikten sonra buyurdu ki:

"Onun hangi işi, hangi hareketi vardı ki hikmetli olmasın.

Evet, O'nun her işi ilginç idi. Bir gece bana geldi, yatağıma girdi, hatta cildini cildime değdirdi, sonra buyurdu ki:

"Ya Aişe! Bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" Ben de:

"Ya Resulallah! Ben Senin yanımda olmanı da severim, iba­det etmeni de severim; her hususta emrinize hazırım buyurun;

Benim tarafından izinlisiniz, dedim. Kalktı ve ibadet etmeye başladı.

* * *

Bir gece Hz. Ömer, Medine şehrini dolaşırken bir kadının şöyle bir şiir söylediğini işitmişti:

"Gece uzadı ve etekleri karardı. Eğlenecek dostu­mun olmaması canıma tak etti. Eğer içimde Allah korkusu olmasa idi, başka türlü hareket eder idim. Fakat Allah korkusu ve haya beni bundan men etmek­tedir."

"Hz. Ömer sabehleyin kadını soruşturdu. Kocasının fetih or­dusunda kayıtlı olduğunu öğrendi."

"Daha sonra Kızı Hafsa'nın yanına gitti. Ona "kızım, bir kadın kocasından kaç ay ayrı kalabilir?" dedi. Kızı utandı, bir şey diyemedi. Kendisi de "eğer müslümanların lideri olma­saydım böyle bir şeyi sormazdım." dedi. Bunun üzerine kızı Hafsa: "Beş altı ay kalabilir" dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, her dört ayda bir, askere izin verilmesini buyurdu. (11)

11) Peygamberimiz'in Sünnetin'de Evlilik, Dr. Abdülvehhab Öztürk

 

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com